Equinor inngår samarbeid om havvind i Japan

9. september 2020 12:00 CEST

Equinor, Jera og J-Power inngår samarbeidsavtale i det som vil være Japans første storskala havvindauksjon.

De tre selskapene vil jobbe sammen for å gjennomføre felles vurderinger og levere felles bud i Japans første storskala havvindauksjon når denne offisielt igangsettes av japanske myndigheter. 

Etableringen av konsortiet er i tråd med Equinors fornybarstrategi om å bygge ut i stor skala i kjerneområder og utvikle vekstmuligheter i utvalgte markeder for å bli en global aktør innen havvind. 

- Vi har inngått samarbeid med Jera og J-Power, to sterke lokale partnere, for å delta i Japans første havvindauksjon og utvikle det som kan bli Equinors første havvindpark i Japan, sier direktør for forretningsutvikling i Nye Energiløsninger i Equinor, Jens Økland.

Direktør for forretningsutvikling i Nye Energiløsninger i Equinor, Jens Økland.

Japanske myndigheter har øremerket områdene Yurihonjo og Noshiro utenfor det japanske prefekturet Akita, for å bygge ut havvind. Områdene er egnet for bunnfaste havvindparker på henholdsvis 400 MW og 700 MW. Auksjonen forventes å starte i løpet av de kommende månedene, og selve budgivningen finner sted seks måneder etter at auksjonen har åpnet. Kunngjøring av resultatene forventes mot slutten av 2021. Mulige vindparker vil kunne komme i drift etter 2025.

- Japan har stort potensial for å kunne utvikle et marked for havvind. Landets ambisjon er å øke andelen av fornybare energikilder fra dagens 15-16 % til om lag 22-24 % innen 2030. Dette innebærer blant annet et mål om 10 GW vindkraft for å møte landets klimaambisjoner og bli mer energiuavhengig. Dette innebærer spennende muligheter både innenfor bunnfast og flytende havvind ettersom havet utenfor Japan er dypere enn i andre deler av verden. Equinor er ledende innen utvikling av flytende havvind og vi har den nødvendige kompetansen og teknologien til å bidra langsiktig i å realisere Japans ambisiøse havvindplaner, sier Økland.

Om Equinor
Equinor er verdensledende på utvikling av flytende havvind og har en klar ambisjon om å bli en global aktør innen havvind. Med mer enn 40 års erfaring fra olje- og gassutbygging til havs og virksomhet i mer enn 30 land, er Equinors fornybarstrategi å bygge ut i stor skala i kjerneregioner og utvikle vekstmuligheter i utvalgte markeder. I dag har selskapet betydelige havvindposisjoner i Storbritannia, på nordøstkysten av USA og i Østersjøen. Equinor vurderer Japan som et vekstmarked med høyt potensial for både bunnfast og flytende havvind. Selskapet har vært etablert i landet siden 2018, og har kontor i Tokyo.

Om JERA
JERA ble opprettet i 2015 og er et joint venture-selskap som eies likt av to store japanske strømselskaper: TEPCO Fuel & Power Incorporated og Chubu Electric Power Company. JERA er et globalt energiselskap med posisjoner innen hele energiforsyningskjeden, fra deltakelse i oppstrømsprosjekter for LNG og kjøp av brensel, til brenselstransport og kraftproduksjon. JERAs misjon er å levere banebrytende løsninger på verdens energiproblemer ved å tilby energiforsyningsmodeller etablert i Japan gjennom JERAs globale virksomhet til andre land. I perioden fram til 2025 vil JERAs energiløsninger hovedsakelig være konsentrert om to områder: verdikjeden for LNG og fornybar energi i stor skala med vekt på havvindproduksjon. Disse aktivitetene utfyller hverandre da fornybar energi med varierende kraftproduksjon suppleres av fleksibel, ren varmekraftproduksjon. Etterspørselen globalt forventes å vokse, spesielt i Asia, og JERA arbeider for å bli ledende innen disse to områdene.

Om J-Power
J-Power er en japansk strømprodusent opprettet i 1952, og den nest største vindkraftprodusenten i Japan med en produksjonskapasitet på om lag 530 MW. Selskapet er notert på børsen i Tokyo og driver landbaserte vindparker i Japan. J-Power har også eierinteresser i havvindprosjektene Hibikinada i Japan og Triton Knoll i Storbritannia.