Equinor inngår partnerskap med BP om havvind i USA for verdiskaping og videre vekst

10. september 2020 07:45 CEST | Sist endret 10. september 2020 09:40 CEST

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har inngått en avtale med BP (LSE: BP, NYSE: BP) om salg av eierandeler på 50 prosent i Empire Wind og Beacon Wind på østkysten av USA for en samlet pris før justeringer på 1,1 milliarder USD. Med denne transaksjonen etablerer de to selskapene også et strategisk partnerskap for ytterligere vekst innen havvind i USA.

Equinor har i dag en eierandel på 100 prosent i både Empire Wind-lisensen, som ligger utenfor kysten av delstaten New York, og Beacon Wind-lisensen, som ligger utenfor kysten av Massachusetts. Transaksjonen er i tråd med Equinors fornybarstrategi om å sikre tidlig tilgang til attraktive områder for stor-skala utbygginger, modne utbyggingsprosjekter og skape verdi ved nedsalg fra posisjoner med høy eierandel.

Equinor vil fortsette som operatør for begge prosjektene i utviklings-, bygge- og driftsfasen. Havvindparkene vil etter hvert få lik bemanning fra begge selskaper.

– Vi ser fram til å samarbeide med BP som deler vår ambisjon om sterk vekst innen fornybar energi. Partnerskapet understreker begge selskapenes ønske om å akselerere energiomleggingen. Ved å kombinere våre styrker, vil vi sammen kunne utvikle en lønnsom havvindvirksomhet i USA, sier konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre.

Portretter av Pål Eitrheim og Eldar Sætre
Pål Eitrheim (t.v.), konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, og konsernsjef Eldar Sætre.

– Transaksjonen med BP viser vår evne til å skape verdi gjennom utvikling av havvindprosjekter. I løpet av de siste ti årene har Equinor bygd ledende havvindekspertise. Vi har sikret tilgang til attraktive havvindområder og har utviklet en betydelig prosjektportefølje. Ved å optimalisere eierandeler og ta inn nye samarbeidspartnere kan vi realisere verdi og øke den finansielle fleksibiliteten for å finansiere ytterligere vekst, sier konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim.

Gjennom partnerskapet vil Equinor og BP vurdere framtidige felles muligheter i USA innen både bunnfast og flytende havvind, og levere den ekspertisen som kreves for videre vekst. Etter hvert som partnerskapet utvikler seg, håper begge selskapene å utvide samarbeidet ytterligere i et globalt marked som ventes å øke til mellom 600 og 800 gigawatt (GW) på verdensbasis innen 2050.

Equinor har tidligere annonsert ambisjoner om vekst innen fornybart til 4 til 6 GW innen 2026 og til mellom 12 til 16 GW innen 2035, samt indikert forventinger om en akselerering av disse ambisjonene. Equinor bygger betydelige posisjoner i sine kjerneområder for havvind – Nordsjøen, USA og Østersjøen – samtidig som selskapet jobber med vekstmuligheter i andre utvalgte markeder for både bunnfast og flytende havvind.

BPs kjøp av eierandeler i Empire Wind og Beacon Wind har virkning fra 1. januar 2020 og ventes å bli sluttført tidlig i 2021, forutsatt at alminnelige vilkår oppfylles, inkludert ordinære prisjusteringer og godkjenning fra myndighetene. 

Om lisensene

  • Empire Wind ligger 15-30 miles sørøst for Long Island og dekker et område på 80.000 acres med havdyp på mellom 65 og 131 fot. Lisensen ble kjøpt i 2017 og blir bygd ut i to faser med potensial for en samlet installert kapasitet på over 2 GW.
  • Beacon Wind ligger 60 miles øst for Montauk Point og 20 miles sør for Nantucket og dekker et område på 128.000 acres. Lisensen ble kjøpt i 2019 og har potensial til å bli bygd ut med en samlet kapasitet på over 2,4 GW.
  • Turbinene som skal benyttes forventes å ha en installert kapasitet på mer enn 10 megawatt hver.
  • Kraftproduksjonen fra hvert område vil være tilstrekkelig til å forsyne over 1 million hjem med strøm.

Om partnerskapet

  • Equinor og BP inngår et strategisk partnerskap innen havvind i USA som dekker både nåværende og mulige framtidige prosjekter.
  • Partnerskapet vil bruke begge selskapenes ekspertise for opptrapping av virksomheten over tid.
  • Transaksjonen markerer det første steget i partnerskapet, der Equinor fortsetter som operatør i utviklings-, bygge- og driftsfasen for begge vindprosjektene, med utstasjonering av personell fra BP.
  • Det forventes at havvindparkene vil få lik bemanning fra begge selskaper etter hvert.

Om Equinor
Equinor er et bredt energiselskap og bygger en betydelig posisjon innen fornybar energi. Equinor forsyner i dag mer enn 1 million europeiske hjem med fornybar kraft fra havvindparker i Storbritannia og Tyskland. Selskapet har posisjonert seg for havvindutbygginger i Nordsjøen, på østkysten av USA og i Østersjøen. Selskapet ferdigstilte verdens første flytende havvindpark i 2017 utenfor kysten av Skottland, og er posisjonert for framtidige flytende vindmuligheter flere steder, blant annet i Storbritannia, Norge og Asia. 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Investor relations:
Peter Hutton, direktør, Investor Relations,
+44 7881 918792 (mobil)

Presse:
Eskil Eriksen, Media Relations,
+47 958 82 534 (mobil) 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12