Equinor tildeler kontrakter i Brasil

30. januar 2020 08:18 CET
Foto av havoverflaten

Equinor har på vegne av partnerne ExxonMobil og Petrogal Brasil inngått forprosjekteringskontrakter (FEED) med nødvendige forhåndsinvesteringer for fase 1 utbyggingen av Bacalhau-feltet (tidligere Carcará) i Brasil. Det er inngått kontrakter for både SURF (havbunnsutstyr, kontrollkabel, stigerør og brønnstrømsrør) og FPSO (flytende produksjons- og lagerskip).

Subsea Integration Alliance (SIA), som er dannet av Subsea7 og OneSubsea, er valgt for SURF-kontrakten og MODEC Inc. er tildelt FPSO-kontrakten.

– Tildelingen av disse store kontraktene er en viktig milepæl i utbyggingen av Bacalhau-feltet, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

– Vi har tildelt disse kontraktene til selskaper med godt omdømme og lang erfaring i Brasil, og vi ser nå fram til det videre samarbeidet med SIA og MODEC for å sikre en tidsmessig god gjennomføring av prosjektet, fortsetter han.

Begge kontraktene er basert på en to-trinns tildeling. Forprosjekteringsfasen inkludert nødvendige forhåndsinvesteringer iverksettes nå. Videre inneholder kontraktene opsjoner for gjennomføringsfasen som er basert på fastpris kompensasjonsformat for en totalleveranse som omfatter prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon av henholdsvis SURF og FPSO.

Bilder av Anders Opedal og Margareth Øvrum
Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor, og Margareth Øvrum, Equinors konserndirektør for Utvikling og produksjon Brasil.

Utøvelse av opsjonene for begge kontraktene er avhengig av en investeringsbeslutning for prosjektet som etter planen skal tas sent i 2020.

FPSO-leverandøren skal drifte FPSO-en på vegne av Equinor det første året. Deretter er planen at Equinor selv skal overta driften fram til utgangen av lisensperioden i 2053.

– Dette vil bli det største flytende produksjons- og lagerskipet i Brasil med en produksjonskapasitet på 220 000 fat per dag, sier Opedal.

Både SURF- og FPSO-kontraktene har en høy grad av standardisering og industrialisering, der leverandørenes erfaringer vil komme til god nytte. I tillegg vil SURF-kontrakten bidra til lokalt innhold i Brasil med omtrent 60 prosent.

– Bacalhau er et funn i verdensklasse i det brasilianske pre-saltområdet Santos. Brasil er et kjerneområde for Equinor, og selskapet har ambisjoner om å produsere 300 000 til 500 000 fat per dag i Brasil innen 2030. Bacalhau vil være et viktig bidrag for å nå dette målet, sier Margareth Øvrum, Equinors konserndirektør for Utvikling og produksjon Brasil.

Partnere i Bacalhau: Equinor (40 prosent, operatør), ExxonMobil (40 prosent), Petrogal Brasil (20 prosent) og Pré-sal Petróleo SA (PPSA, myndighetsorgan som ikke er investor).

Relaterte sider og nedlastinger

Fakta

  • Funnet ble gjort av Petrobras i 2012
  • Equinor har vært operatør siden 2016
  • Bacalhau (tidligere Carcará) blir den første utbyggingen i en ikke-utbygd del av pre-salt-området som gjøres av en internasjonal operatør
  • Ligger 185 km fra kysten av Ilhabela/SP i delstaten São Paulo, i et område med havdyp på 2050 meter
  • Fase 1 av utbyggingen omfatter en produksjon på 220 000 fat/dag
  • Det planlegges oppstart av oljeproduksjonen   i 2023-2024