Equinor overfører operatøransvar for Bressay-prosjektet til EnQuest

31. juli 2020 08:00 CEST
Detalj fra fra Johan Sverdrup feltsenter
(Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA)

Equinor har inngått avtale om salg av 40,8125 % eierandel i og overføring av operatøransvaret for oljefeltet Bressay på britisk sokkel til EnQuest. Et første vederlag på 2,2 millioner pund betales i form av bæring av 50 % av Equinors nettoandel av kostnadene, med et betinget vederlag på 15 millioner dollar etter myndighetsgodkjenning av feltutbyggingsplanen for Bressay.

– Denne transaksjonen støtter opp under Equinors strategi om å kontinuerlig optimalisere porteføljen vår. Vi ønsker EnQuest velkommen som ny operatør for Bressay og mener at kunnskapene og erfaringene begge parter kan dele fra våre eksisterende Mariner- og Kraken-utbygginger vil styrke prosjektet ytterligere, sier Arne Gürtner, direktør for Equinors offshore-virksomhet i Storbritannia og Irland.

Bilde av Arne Gürtner
Arne Gürtner, direktør for Equinors offshore-virksomhet i Storbritannia og Irland. (Foto: Michal Wachucik / Equinor ASA)

Oljefeltet Bressay ble funnet øst for Shetlandsøyene i 1976 og Equinor ble operatør i 2007. Valget av utbyggingsløsning for feltutbyggingen ble utsatt i 2016 på grunn av utfordrende markedsforhold og behov for å forenkle utbyggingsløsningen.

– Equinor vil fortsatt være Storbritannias ledende energileverandør, og vi er dedikert til å levere olje, gass, vindkraft og hydrogen til landet, og spille en rolle for å skape arbeidsplasser, øke investeringer og redusere karbonutslipp. Vi ser fram til å samarbeide med EnQuest og britiske myndigheter for å videreføre Bressay-prosjektet, sier Gürtner.

Transaksjonen er gjenstand for vanlige betingelser,  blant annet godkjenning fra partnere og myndigheter, med anslått sluttføringsdato i fjerde kvartal 2020.

Etter sluttføring vil EnQuest ha 40,8125 % eierandel og operatørskap, Equinor vil ha 40,8125 %, mens Chrysaor beholder 18,375 % eierandel.

Relatert side og nedlastinger

Om Equinor i Storbritannia

Equinor er Storbritannias ledende energileverandør med aktiviteter innen olje og gass offshore, havvind, lavkarbon- og hydrogenprosjekter, og leveranser av olje og naturgass. Mer informasjon finnes på www.equinor.co.uk.