Anders Opedal tar over som konsernsjef i Equinor 2. november 2020

10. august 2020 06:58 CEST | Sist endret 10. august 2020 11:40 CEST
Bilde av Anders Opedal
Anders Opedal, den neste konsernsjefen i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Styret i Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har utnevnt Anders Opedal som ny konsernsjef i Equinor fra 2. november 2020. Eldar Sætre vil fratre etter seks år som konsernsjef og mer enn 40 år i selskapet.

– Styret er stolte av å presentere Anders Opedal som den neste konsernsjefen i Equinor. Equinor går inn i en fase med betydelige endringer når verden må ta stadig sterkere grep for å bekjempe klimaendringene. Styrets mandat til Anders er å akselerere Equinors utvikling som et bredt energiselskap, og å øke verdiskapingen for våre aksjonærer gjennom energitransisjonen, sier Jon Erik Reinhardsen, styreleder i Equinor.

Anders Opedal kommer fra stillingen som konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring. Han begynte i Equinor som petroleumsingeniør i 1997, var mange år i boring og brønn og har også vært anskaffelsesdirektør. I 2011 ble han satt til lede Equinors prosjektportefølje på mer enn NOK 300 milliarder. Senere ble han konserndirektør og Chief operating officer før han ble direktør og landsjef i Brasil. Opedal er ingeniør med en mastergrad fra NTNU og har en MBA fra Heriot-Watt universitetet i Edinburgh.

– Anders Opedal har dyp kunnskap om, og bred erfaring fra energisektoren. Han har gått gradene i Equinor, han har vist sterkt lederskap og han har levert resultater som har overgått forventningene som er stilt til ham. Han er den første ingeniøren som blir konsernsjef i Equinor, og er sterkt engasjert i teknologi, digitalisering og industriutvikling. Et enstemmig styret er trygge på at Anders er den rette til å videreutvikle Equinor i det grønne skiftet, og ytterligere styrke selskapets kultur og sikkerhetsresultater sammen med engasjerte medarbeidere, sier Reinhardsen.

– Det er en ære, og jeg er stolt over å få ansvaret som konsernsjef i Equinor. Jeg har sterk tro på Equinor og på alle våre medarbeidere, på vår evne til å skape endring og fortsatt langsiktig verdiskaping for våre aksjonærer også i en lavkarbonfremtid. Vi har et godt utgangspunkt for det som blir en stor omlegging, med en attraktiv portefølje, enestående kompetanse, teknologi og innovasjonsevne, engasjerte medarbeidere og sterke verdier som vil guide oss gjennom denne prosessen. Sammen skal vi akselerere utviklingen av Equinor som et bredt energiselskap og vår vekst innenfor fornybar energi, sier Anders Opedal.

– Jeg ser virkelig frem til å ta over som konsernsjef. Jeg vil bruke tiden frem til jeg tar over til å forberede meg og planlegge for dette fantastiske selskapets fremtid. Og jeg vil bruke muligheten til å lytte, både til organisasjonen og eksterne interessenter, for å høre deres verdifulle perspektiver før jeg setter retning for en ny tid, sier Opedal.

Styret i Equinor har jobbet kontinuerlig og systematisk med planlegging for skifte av konsernsjef, og har gjennom hele denne prosessen grundig vurdert både mannlige og kvinnelige kandidater.

Eldar Sætre blir 65 år tidlig neste år. Han indikerte før sommeren til styret at dette kan være et naturlig tidspunkt for å pensjonere seg. Det har gitt styret anledning til å planlegge en stegvis prosess som gir en ny konsernsjef tid til å forberede seg på å ta over rollen.

Opedal vil ta over som konsernsjef fra 2. november 2020. Eldar Sætre vil være tilgjengelig for den nye konsernsjefen inntil han slutter i selskapet 1. mars 2021.

– Eldar har dedikert hele sin karriere til Equinor, fra han begynte i selskapet 24 år gammel. Som konsernsjef siden 2014 har Eldar utviklet Equinor som et bredt og mer globalt energiselskap. Eldar tok over som konsernsjef på et tidspunkt da oljeprisen fikk et dramatisk fall. Takket være hans lederskap og sterke leveranser fra hele organisasjonen, er Equinor i dag et sikrere, sterkere og mer konkurransedyktig selskap, godt posisjonert for å lykkes gjennom den pågående energitransisjonen. Navneskiftet til Equinor reflekterer selskapets utvikling som et bredt energiselskap og vil for alltid stå som en viktig milepæl fra Eldars tid som konsernsjef. Styret er takknemlige for Eldars lederskap, resultatene han har skapt og hans lojalitet til selskapet, sier Reinhardsen.

– Jeg har tilbragt hele mitt yrkesaktive liv i Equinor. Jeg er glad i dette selskapet og det har virkelig vært et privilegium å få jobbe med alle de fantastiske folkene i Equinor gjennom fire tiår. Jeg er veldig stolt av det vi har oppnådd sammen. Takket være utrettelig innsats fra kompetente og dedikerte medarbeidere i hele selskapet, er Equinor i dag et sterkere og mer konkurransedyktig selskap, bedre forberedt for lavkarbonfremtiden enn noensinne. Jeg kjenner Anders godt og er helt sikker på at han er den rette til å lede selskapet videre i den neste fasen av energitransisjonen, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.

Anders Opedal vil etablere et overgangsteam for å forberede seg til å ta over som konsernsjef fra 2. november. Opedal vil med umiddelbar virkning fratre som konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, og Geir Tungesvik vil fungere i stillingen. Inntil han tiltrer som konsernsjef vil Opedal være konserndirektør, rapportere til konsernsjefen og være en del av konsernledelsen.

Anders Opedal vil motta en grunnlønn på 9,1 millioner kroner. Han vil inngå i ordningen for variabel lønn innenfor de rammer som tidligere er etablert for konsernsjefen i Equinor. Hans variable lønn vil ha en årlig målbonus på 25% (maksimum 50%) og langtidsinsentiver på 30% av grunnlønn. Pensjonsgivende inntekt vil begrenses til 12G. Han vil motta et fastlønnstillegg på 18% av grunnlønn i stedet for pensjonsopptjening over 12G.

CV Anders Opedal:


Konserndirektør Teknologi, prosjekter og boring, Equinor

2018- i dag

Konserndirektør, Utvikling og produksjon Brasil, Equinor
Direktør, Utvikling og produksjon internasjonalt, Brasil, Equinor
2017-2018

Konserndirektør og Chief operating officer, Equinor
2015-2016

Direktør prosjekter, Teknologi, prosjekter og boring, Equinor
2010-2015

Direktør anskaffelser, Teknologi, prosjekter og boring, Equinor
2007-2010

Ulike lederstillinger, Equinor
2003-2007

Petroleumsingeniør og sektorleder, Equinor
1997-2003

Log Analyst and Well Site Logging Engineer, Schlumberger and Baker Hughes Inteq.
1992-1997

Pressekonferanse:

Equinor inviterer til pressekonferanse.

Tid: Mandag 10. august kl. 12.00

Sted: Equinors kontor på Fornebu, Martin Linges vei 33 (hovedinngang)

Styreleder Jon Erik Reinhardsen, annonsert ny konsernsjef Anders Opedal og konsernsjef Eldar Sætre vil delta på pressekonferansen.

Grunnet smittevernhensyn vil det være begrenset med plasser. Vennligst send skriftlig påmelding innen mandag 10. august kl. 11.00 til Elisabeth Bruksås (elbru@equinor.com).

Du kan også følge pressekonferansen via webcast på www.equinor.com eller delta via Zoom ved å registrere dere på denne linken:

https://zoom.us/meeting/register/tJAqde2qrD8iH9xsLdDQNoBr0benp_YemCyh

Etter registrering vil du motta en e-post med bekreftelse og praktisk informasjon om deltakelse på møtet.

For alle besøkende henviser vi til myndighetenes råd for smittevern og i tillegg praktiser vi 2 meters avstand når man sitter og 1 meter når man går i Equinors lokaler. Besøkende forventes å holde god håndhygiene med håndvask eller desinfisering, og besøkende med symptomer bes holde seg hjemme.

Kontaktpersoner:

Investor relations:
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse:
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Relaterte nedlastinger