Annonsering av utbytte per aksje i NOK for første kvartal 2020

21. august 2020 07:59 CEST | Sist endret 18. september 2020 07:18 CEST

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) annonserte 23. april 2020 utbytte per aksje på USD 0,09 for første kvartal 2020. Se også egen utbyttemelding 7. mai 2020.

NOK-beløpet per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 17. august 2020, totalt syv virkedager.

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 8,8921. Utbytte per aksje for første kvartal 2020 er dermed NOK 0,8003.

Kontantutbytte vil bli utbetalt 28. august 2020 til aksjonærer på Oslo Børs og til eiere av American Depositary Receipts («ADRs») på New York Stock Exchange.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12