Equinor har gjennomført verdens første logistikkoperasjon med drone til en offshore installasjon

28. august 2020 08:00 CEST | Sist endret 23. august 2021 12:57 CEST

En drone fløy en 3D-printet del til livbåtsystemet fra Mongstad base til Troll A-plattformen i Nordsjøen. Operasjonen ble gjennomført som planlagt på en sikker og effektiv måte.

– Utviklingen går fort og vi ser et stort potensial innenfor droneteknologi, som kan transformere måten vi opererer på, både under og over havoverflaten. Equinor skal være en pådriver for å ta i bruk ny teknologi på norsk sokkel, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Equinor.

– Droner vil kunne styrke sikkerheten, øke produksjonseffektiviteten og bidra til lavere CO2 utslipp fra norsk olje og gass. Droner vil også spille en rolle når vi skal forme nye energiløsninger på norsk sokkel, fortsetter Nylund.

Drone klar til å fly fra Mongstad
Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor ASA

Flyturen tok en drøy time de ca. 80 kilometerne til Trollfeltet i ca. 5000 fots høyde. Flyvingen var en test, den første av sitt slag i verden, der en faktisk fraktoperasjon ble gjennomført over en lengre avstand til en offshore installasjon i drift. Dronen som ble brukt var en Camcopter s-100, produsert av Schiebel. Denne dronetypen er godt utprøvd og har utført ca. 70.000 flytimer fra andre typer operasjoner innenfor forsvar og kystvakt. Dronen er over fire meter lang og veier over 100 kilo. Den har en cruise-fart på over 150 km/t og kan frakte opptil 50 kilo last.

Operatør for dronen er det Sandnes-baserte selskapet Nordic Unmanned, som er ledende på dronetjenester i Europa. Equinor og droneoperatøren hatt godt samarbeid med Luftfartstilsynet, Avinor Flysikring og nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å gjennomføre den banebrytende frakten.

– På sikt ser vi for oss en ny infrastruktur for logistikk og støtteoperasjoner, som kan styrke den vi allerede har innenfor fartøy og helikopter, sier Alena Korbovà Pedersen, som leder arbeidet med utvikling av logistikkløsninger i Equinor.

– Skal vi utvikle morgendagens logistikkløsninger på norsk sokkel, hvor droner kan få en viktig rolle, må vi samarbeide på tvers av bransjens aktører; operatørselskapene, leverandørene, myndighetene, og forenings- og verneaksene, fortsetter Pedersen.

I tillegg til å gjennomføre logistikkoperasjoner kan luftbårne droner også benyttes til inspeksjoner og observasjoner av teknisk tilstand på våre offshore installasjoner og landanlegg. De har svært avansert kamerautstyr og kan brukes i søk- og redningsoperasjoner, for eksempel til å finne folk som har falt på sjøen, eller til tidlig å oppdage forurensing på sjøen. Disse egenskapene ble også testet under gårsdagens flyving.

Droner vil også spille en rolle innenfor nye energiløsninger på norsk sokkel. Droner kan inspisere vindturbiner, utplassere utstyr i forkant av personell ved vedlikehold og reparasjoner, og de kan hurtig kan levere kritiske deler. Ved bruk av droner kan vi også unngå en del løft med fartøy som kan være både dyrere og ha større klimaavtrykk.

At vi valgte en 3D-printet del til vår første dronefrakt offshore var helt naturlig. 3D-printing er en annen hurtig voksende teknologi som vil transformere måten vi jobber på. Delen som ble fraktet var en dieseldyseholder – en kritisk komponent i livbåtene på Troll A. Delen har gått ut av produksjon og er vanskelig å få tak i. Derfor ble delen re-designet og modellert i 3D før en avansert metall-3D printer laget en replika i en hardfør, industriell legering, Inconel 718. Delen ble hurtig produsert og levert sikkert og effektivt til Troll A, Norges største gassprodusent.

Relaterte sider og nedlastinger

Equinor og droner

  • Equinor jobber sammen med andre energiselskaper og teknologiselskaper for å utvikle og bruke flygende droner, plattformroboter og undervannsdroner.
  • Equinor har som første selskap i verden inngått kontrakt på bruk av avanserte undervannsdroner i offshorevirksomheten, høsten 2019.
  • Equinor har i tett samarbeid med teknologiselskaper utviklet ladestasjoner som kan lade undervannsdroner på havbunnen.