Kontraktstildeling for Snøhvit Future-prosjektet

2. september 2020 12:30 CEST
Bilde av Snøhvit-anlegget I Hammerfest
Hammerfest LNG-anlegget. (Foto: Øivind Haug / Equinor ASA)

På vegne av partnerne i Snøhvit Unit har Equinor tildelt Aibel en kontrakt for forprosjektering og design (FEED) for modifikasjonsarbeid på Hammerfest LNG-anlegget i forbindelse med Snøhvit Future-prosjektet.

FEED-kontrakten har en anslått verdi på 140 millioner kroner, og om lag 80 årsverk vil være tilknyttet prosjektet for Aibel. Alt arbeidet i forbindelse med FEED-kontrakten skal utføres i Norge. FEED-arbeidet vil dekke to delprosjekter i Snøhvit Future-utbyggingen: kompresjon på land og elektrifisering av LNG-anlegget.

– Snøhvit Future er et komplekst prosjekt som vil kreve omfattende modifikasjoner på Hammerfest LNG-anlegget. Ved å tildele FEED-kontrakten til Aibel oppnår vi kontinuitet og erfaringsoverføring. Aibel kjenner anlegget godt, siden de har levert vedlikeholds- og modifikasjonstjenester der siden produksjonen startet i 2007, sier anskaffelsesdirektør i Equinor, Peggy Krantz-Underland.

Det første delprosjektet omfatter bygging av et landbasert kompresjonsanlegg på Hammerfest LNG-anlegget. Etter hvert som trykket i brønnene på Snøhvit-feltet synker, blir det behov for trykkstøtte for å opprettholde platåproduksjonen på  LNG-anlegget. Det forventes at det landbaserte kompresjonsanlegget vil være et viktig bidrag til å øke utvinningsgraden fra Snøhvit-feltet. Equinor og partnerne planlegger å ta en beslutning om konseptvalg for kompresjonsarbeidet i løpet av høsten 2020.

Det andre delprosjektet er knyttet til å undersøke muligheten for elektrifisering av Hammerfest LNG-anlegget for å redusere karbonavtrykket fra Snøhvit til et minimum. Ved å erstatte dagens gassturbiner med kraft fra land, kan det være mulig å redusere CO2-utslippene ned mot null. Equinor og partnerne planlegger å ta en beslutning om konseptvalg for elektrifisering av anlegget ved utgangen av 2020.

Photos of Peggy Krantz-Underland og Trond Bokn
Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor, og Trond Bokn, fungerende direktør for Prosjektutvikling i Equinor.

– Gjennom Snøhvit Future-prosjektet har vi som mål å sikre ytterligere verdiskaping fra Snøhvit-feltet, og levere i henhold til våre ambisjoner om utslippsreduksjoner i Norge. Snøhvit-feltet inneholder nok gass til å opprettholde produksjonen utover 2050, og Hammerfest LNG vil sikre arbeidsplasser i mange år framover, sier Trond Bokn, fungerende direktør for Prosjektutvikling i Equinor.

Equinor og partnerne arbeider for å ta to investeringsbeslutninger for delprosjektene i andre halvdel av 2021. 

Ved endelige investeringsbeslutninger og godkjenning av myndighetene, har Equinor og partnerne muligheten til å utøve en opsjon for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI) for hvert av delprosjektene. Dette er inkludert i FEED-kontrakten.

Snøhvit-partnerne, i samarbeid med Aibel, vil bruke det neste året på å planlegge arbeidet i detalj, slik at det blir utført sikkert og effektivt. I FEED-perioden vil Aibel også ha en tett dialog med lokale leverandører av aktuelle varer og tjenester om muligheter som kan oppstå i gjennomføringsfasen av delprosjektene. Tidligere i år arrangerte Equinor et seminar for industrien i Hammerfest for å informere lokale leverandører om prosjektet, og hjelpe dem med å opprette forbindelser med potensielle hovedleverandører.

Partnerne i Snøhvit Unit er: Equinor Energy AS (operatør), Petoro AS, Total E&P Norge AS, Neptune Energy Norge AS og Wintershall Dea Norge AS.

Relaterte sider og nedlastinger