Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

18. september 2020 07:49 CEST

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. september 2020 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 18. september 2020 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 10.325.911 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12