Odfjell Drilling skal bore for Breidablikk

5. oktober 2020 16:10 CEST
Bilde av boreriggen Deepsea Aberdeen

Odfjell Drilling og riggen Deepsea Aberdeen har fått intensjonsavtale for å bore 15 brønner for Breidablikk-gruppen, der partnerskapet nylig leverte plan for utbygging og drift (PUD). Borestart planlegges våren 2022, og kampanjen er beregnet å vare til høsten 2024.

I avtalen inngår opsjoner for å bore ni tilleggsbrønner, før en går over til løpende opsjoner. Den beregnede verdien for den faste delen av avtalen er 290 millioner USD. I tillegg kommer kostnader for en rekke integrerte tjenester, vedlikehold, modifikasjoner, mobilisering og demobilisering.

Det er beregnet at kontrakten vil skape 200 årsverk i Norge knyttet til selve riggen, og ytterligere 20-40 årsverk relatert til støttefunksjoner.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Odfjell over tid, og de har vært konsistente med å levere brønner for oss sikkert og effektivt med Deepsea Atlantic. Nå får vi inn en søsterrigg, som har tilsvarende teknisk oppsett og vi har derfor høye forventninger også til Deepsea Aberdeen. Vi styrker med dette samarbeidet med Odfjell basert på de gode erfaringene vi har, og det blir spennende å utvikle dette videre, sier Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn. 

Bilde av Peggy Krantz-Underland og Erik Gustav Kirkemo
Anskaffelsesdirektør Peggy Krantz-Underland (t.v.) og Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn.

Deepsea Aberdeen er en halvt nedsenkbar 6. generasjons flyterigg med dobbelt boretårn.

– Dette er en avtale hvor vi videreutvikler prestasjonsbasert kompensasjon, der leverandøren vil øke fortjenesten per brønnleveranse gjennom å levere sikre og effektive operasjoner. Vi ser dette som et viktig skritt for å nå vår ambisjon om å dreie fokus fra rate per dag i retning av kostnad per brønn, som er noe vi mener er viktig for å sikre bærekraftige kostnader fremover, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør.

I slutten av september leverte Equinor og partnerne PUD for Breidablikk. Flere kontrakter er tildelt, og om lag 70 prosent av verdiskapingen i utbyggingsfasen forventes å gå til norske bedrifter. Anslått utvinning fra feltet er omtrent 200 millioner fat og investeringene vil være om lag 18,6 milliarder kroner. 

Alle kontraktene har forbehold om myndighetenes godkjenning av plan for utbygging og drift.

Partnere i Breidablikk er Equinor (operatør), Petoro AS, Vår Energi AS og ConocoPhillips Skandinavia AS.

Relatert side