Digitale teknologier ga over to milliarder kroner ekstra på Johan Sverdrup det første året

5. oktober 2020 08:00 CEST | Sist endret 5. oktober 2020 08:32 CEST
Bilde av mann med iPad med plattformen i bakgrunnen
Johan Sverdrup-operatørene bruker nettbrett i den daglige jobben og digital tvilling som er en virtuell kopi av plattformen.
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Ett år etter oppstart av feltet står digitale løsninger sentralt når det gjelder å oppnå god sikkerhet og høy verdiskaping i alle deler av virksomheten på Johan Sverdrup. Dette har resultert i over to milliarder norske kroner i økt inntjening.

Digitale løsninger bidrar til økt forståelse av undergrunnen, mer effektiv oppkjøring av brønner, stabilt høyere produksjon og mer effektivt vedlikehold.

– Våre erfaringer viser at digitale verktøy gir en positiv effekt for verdiskapingen fra Johan Sverdrup feltet samtidig som det er med på å forbedre arbeidshverdagen for folkene våre både i havet og i landorganisasjonen. Bruk av digitale verktøy gir en bedre situasjonsoversikt som igjen bidrar til økt sikkerhet i det daglige arbeidet land og hav. Vi får til mer på en sikrere og smartere måte, sier driftsdirektør Rune Nedregaard.

Bilde av Johan Sverdrup-feltet
Johan Sverdrup har produsert omkring 130 millioner fat olje det første året i drift. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Den økte inntjeningen er hovedsakelig resultat av:

 • Stabilt høyere produksjon ved bruk av automatisert produksjonsoptimalisering.
 • Større treffsikkerhet i reservoaret ved bruk av bredere og mer sammensatte datasett slik at vi får mer informasjon om reservoaret.
 • Mer effektivt drift og vedlikehold ved bruk av løsningene for den digitale feltarbeider der operatørene bruker nettbrett i den daglige jobben og digital tvilling som er en virtuell kopi av plattformen.

Samarbeid med integrert operasjonssenter på land er også viktig for å optimalisere produksjonen og fjerne flaskehalser. Det kan redusere uplanlagt nedetid, forbedrer vedlikehold og energiutnyttelse.

Bilder av Rune Nedregaard og Torbjørn Folgerø
Driftsdirektør Rune Nedregaard (t.v.), og digitaliseringsdirektør i Equinor, Torbjørn Folgerø.

På Sverdrup er det også en rekke andre digitale initiativ som testes ut som roboter over og under vann, maskinlæring og bruk av 3D print-teknologi.

I år skalerer vi opp bruken av digitale løsninger både i Norge og internasjonalt. Mange av våre ansatte på land og til havs vil merke at datadreven beslutningstagning, bærbare enheter og brukertilpassede applikasjoner blir en del av hverdagen og bidrar til en enklere, sikrere og mer effektiv arbeidshverdag.

– For Equinor handler dette om at vi stadig forbedrer oss gjennom økt tilgang til relevant informasjon og effektiv bruk av digitale teknologier. Dette vil bidra til sterkere samarbeid på tvers av organisatoriske enheter og med våre samarbeidspartnere samt hyppigere deling av beste praksis, sier digitaliseringsdirektør Torbjørn Folgerø, i Equinor.

Relaterte sider og nedlastinger

Fakta om Johan Sverdrup

 • Johan Sverdrup har det første året produsert olje for om lag 50 milliarder kroner – det vil si rundt 130 millioner fat olje (beregnet ut fra en snittpris på 40 USD/boe.)
 • Ett fat olje produsert på Sverdrup har det første året sluppet ut 0.17 kilo CO2 - nesten 100 ganger lavere CO2 utslipp enn snittet globalt (målt i kg CO2 per fat produsert). Dette skyldes i all hovedsak elektrifisering fra land.
 • Feltet er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Ambisjonen for feltet er å oppnå en utvinningsgrad over 70 prosent.
 • Balanseprisen for full feltutbygging er på under 20 dollar per fat. Etter Johan Sverdrup når platåproduksjon for første fase av utbyggingen, planlagt i løpet av sommeren 2020, er forventede driftskostnader på under 2 dollar per fat.
 • Platåproduksjonen ble nådd i slutten av april, mot tidligere antatt sommeren 2020. Kapasiteten økte fra 440.000 til 470.000.
 • Samlede produksjonsinntekter fra Johan Sverdrup er anslått til 1430 milliarder kroner (2018) gjennom feltets levetid. Inntektene til den norske stat forventes å være på mer enn 900 milliarder kroner, fordelt på skatter og statens eierskap.
 • Johan Sverdrup-feltet startet opp 5 oktober 2019 - mer enn to mnd tidligere en planlagt og 40 mrd kroner lavere investeringskost enn opprinnelig estimat i PUD.
 • PARTNERE: Equinor: 42,6 % (operatør), Lundin Norway: 20 %, Petoro: 17,36 %, Aker BP: 11,5733 % og Total: 8,44 %.