Forbereder landanlegg for Northern Lights-prosjektet

20. oktober 2020 13:10 CEST | Sist endret 20. oktober 2020 14:21 CEST
Bilde fra kontraktsigneringen
Mons Egil Lien (f.v.), regiondirektør Skanska Industri, Sverre Overå, prosjektdirektør Northern Lights, og Ronny Haufe, styreleder i Naturgassparken. (Foto: Kjersti Nordøy)

Equinor har i forbindelse med Northern Lights-prosjektet inngått kontrakt for opparbeiding av tomt og bygging av kaianlegg for mottaksanlegg for CO2 med Skanska. Equinor vil også inngå en leieavtale for tomt for midlertidig prosjektkontor med CCB Kollsnes.

– I dag flytter vi deler av Northern Lights-prosjektet til Kollsnes, slik at vi kan starte nødvendige forberedelser av utbyggingen av mottaksanlegget dersom Langskip-prosjektet blir godkjent av norske myndigheter i løpet av året. Totalt vil det jobbe 10-15 personer fra Equinors Northern Lights prosjektteam og leverandørene på prosjektkontoret, sier prosjektdirektør Sverre Overå.

Kontraktinngåelsen er med forbehold om endelig godkjennelse av Langskip-prosjektet fra norske myndigheter. Avtalene skal sikre planlagt fremdriftsplan for landanlegget til Northern Lights-prosjektet ved en eventuell godkjennelse av prosjektet.

Mottaksanlegget for CO2 vil ligge på Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune i Vestland. Anlegget vil bli fjernstyrt fra Equinors anlegg på Sture-terminalen i Øygarden.

Anlegget er designet for å lagre 1,5 millioner tonn CO2 per år og består av lagertanker for mellomlagring, importkai, losseutstyr, injeksjonspumper og utstyr samt administrasjonsbygninger.

Bilder av Photos of Sverre Overå og Peggy Krantz-Underland
Prosjektdirektør Sverre Overå (t.v.) og Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Kontrakten med Skanska har en verdi på rundt 380 millioner kroner og omfatter:

 • Etablering av tomt, vei og infrastruktur for terminalen.
 • Bygging av administrasjonsbygg samt lager- og verkstedbygg.
 • Bygging av kai.
 • Etablering av avkjørsel til Naturgassparken ved fylkesvei 561.

– Vi er glade for å kunne tildele den første store kontrakten i prosjektet. Med Skanska har vi fått på plass en solid nasjonal og regional aktør som vi har gode erfaringer med fra tidligere. Denne kontrakten demonstrerer at Northern Lights-utbyggingen vil bidra med aktivitet og nye muligheter for regionalt og lokalt næringsliv, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Arbeidet vil i hovedsak bli ledet av Skanskas avdeling i Bergen. Skanska anslår at prosjektet vil omfatte mellom 100 - 150 årsverk for Skanska og samarbeidspartnere.

Forberedende arbeid vil starte etter kontraktsignering. Planene er å starte opparbeiding av tomten i januar 2021 forutsatt en endelig godkjennelse av Langskip-prosjektet.

Equinor inngår også en avtale med CCB Kollsnes for leie av kontorrigg- og lagerområder på rundt 16.000 m2.

Leieavtalen vil gjelde frem til sommeren 2024 når terminal og administrasjonsbygg har blitt fullført.

Tidligere i år besluttet Equinor, Shell og Total å investere i Northern Lights-prosjektet og de første investeringene vil utgjøre nærmere NOK 6,9 milliarder totalt.

Norske sysselsettingsvirkninger av Northern Lights er beregnet til vel 2.100 årsverk i utbyggingsfasen. Regionalt er det anslått en sysselsettingseffekt i utbyggingen på vel 250 årsverk.

Relaterte sider

Northern Lights

 • Northern Lights-prosjektet er en del av det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet (CCS) Langskip, som støttes av norske myndigheter. Prosjektet vil i utgangspunktet omfatte fangst av CO2 fra norske industrielle fangstkilder. Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i nordlig del av Nordsjøen.
 • Northern Lights omfatter i første omgang kapasitet til å transportere, injisere og lagre opp mot 1,5 millioner tonn CO2 per år. Når CO2 er fanget på land, vil den bli transportert med skip, injisert og permanent lagret 2.600 meter under havbunnen i Nordsjøen.
 • Anlegget skal etter planen settes i drift i 2024.
 • Mottaksterminalen for CO2 vil bli plassert i Naturgassparken industriområde i Øygarden kommune på Vestlandet.
 • Anlegget vil bli drevet fra Equinors anlegg ved Sture-terminalen i Øygarden.
 • Utnyttelsestillatelse EL001 "Aurora" ble tildelt i januar 2019.
 • Det geologiske lagringskomplekset ligger 2.600 meter under havbunnen.
 • I mars 2020 ble bekreftelsesbrønn Eos boret og fullført med gode resultater.