Equinor annonserer ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050

2. november 2020 07:00 CET | Sist endret 16. mars 2021 14:12 CET
Illustrasjon av Northern Lights-prosjektet

Equinor annonserer i dag en ambisjon om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050. Ambisjonen omfatter utslipp fra produksjon og forbruk av energi. Den setter en klar strategisk retning for langsiktig verdiskaping i tråd med Paris-avtalen.

– Equinor skal være et ledende selskap i det grønne skiftet. Det er en god forretningsstrategi å sikre langsiktig konkurranseevne i en tid med store endringer i globale energisystemer og i en verden som beveger seg mot klimanøytralitet. Vi vil i månedene fremover oppdatere vår strategi for å skape verdier for våre aksjonærer og realisere ambisjonen om klimanøytralitet, sier Anders Opedal som i dag tok over som konsernsjef i Equinor.

Tidligere i år annonserte Equinor sine planer om å oppnå klimanøytrale globale operasjoner innen 2030 og redusere absolutte klimagassutslipp i Norge til nær null innen 2050. Samtidig la selskapet frem en strategi for lønnsom vekst innen fornybar energi, samt en ambisjon om å redusere netto karbonintensitet fra energien Equinor leverer. Å fortsette å levere på ambisjonene på kort og mellomlang sikt vil være avgjørende for å oppnå klimanøytralitet på lang sikt.

Bilde av konsernsjef Anders Opedal
Anders Opedal, tok i dag over som konsernsjef i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Equinor har gjennom mange år hatt gode leveranser på våre klimaambisjoner, og vi har kuttet utslippene fra olje og gass betydelig. Nå er vi klare for å styrke våre ambisjoner ytterligere for å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, sier Opedal.

Equinor forventer en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst for olje og gass på rundt tre prosent fra 2019 til 2026. Selskapet er godt posisjonert med eiendeler i verdensklasse i attraktive områder globalt og med et stort verdiskapingspotensial. Gjennom prioritering og finansiell disiplin vil selskapet fortsette å optimalisere porteføljen. Equinor vil fortsatt utvikle konkurransedyktige prosjekter og opprettholde industriledende utvinningsgrad, lave produksjonskostnader og lav karbonintensitet. Ambisjonen om klimanøytralitet vil forsterke Equinors fremtidige konkurransekraft og verdiskaping på norsk sokkel. Equinors planer for produksjon, utvikling og leteaktivitet på norsk sokkel ligger fast.

Equinor forbereder seg på en gradvis nedgang i den globale etterspørselen etter olje og gass fra rundt 2030. Verdiskaping, ikke produksjonsvolum, er og vil være styrende for Equinors beslutninger. På lengre sikt forventer Equinor å produsere mindre olje og gass enn i dag.

Fornybar energi vil være et betydelig vekstområde for å utvikle Equinor som et bredt energiselskap. Equinor har allerede satt ambisjoner om lønnsom vekst innen fornybar energi og forventer å oppnå en produksjonskapasitet på 4-6 gigawatt innen 2026 og 12-16 gigawatt innen 2035.(1)  Equinor vil utnytte sin ledende posisjon innen havvind og planlegger å forsterke innsatsen med å sikre tilgang til nye vindareal med ønske om akselerert lønnsom vekst. Equinor vil etablere fornybar energi som et eget rapporteringssegment fra første kvartal 2021. (1) Equinors andel.

For å oppnå ambisjonen om klimanøytralitet er det nødvendig med et velfungerende marked for karbonfangst og -lagring (CCS) og naturlige karbonsluk, samt konkurransedyktige teknologier for hydrogen. Med kompetanse fra olje og gass er Equinor godt posisjonert for å utvikle lavkarbonteknologier og etablere klimanøytrale verdikjeder. Equinor er allerede ledende i utviklingen av denne industrien gjennom prosjekter som Northern Lights, med mål om å lagre CO2-fra industrielle anlegg i Europa. Selskapet legger til grunn at en økende andel av olje og gass vil bli brukt til petrokjemiske produkter frem mot 2050.

– Klimaendringer er vår felles utfordring. For å oppnå klimanøytralitet, for samfunnet og for Equinor, må myndigheter, industri, investorer og forbrukere jobbe sammen. I fellesskap kan vi løse teknologiske og kommersielle utfordringer, kutte utslipp og utvikle karbonfangst og -lagring og klimanøytrale verdikjeder, sier Opedal.

Equinor forventer å presentere en oppdatert strategi på sin kapitalmarkedsdag i juni 2021.

Ambisjonen om å bli klimanøytral innen 2050 omfatter kategori 1 og 2-klimagassutslipp (Equinor operatør 100%) og kategori 3-klimagassutslipp (bruk av produkter, Equinors andel).

Relaterte sider og nedlastinger

Equinors klimaambisjoner

Bli klimanøytral innen 2050. Ambisjonen omfatter kategori 1, 2 og 3-klimagassutslipp, der kategori 3-klimagassutslipp er en beregning av indirekte utslipp fra kunders bruk av produkter fra Equinors egenproduksjon.

Redusere utslipp fra olje og gass. Opprettholde bransjeledende karboneffektivitet (i) med ambisjon om å nå <8 kg CO2 per fat innen 2025 fra egenopererte felt, (ii) oppnå klimanøytrale globale operasjoner innen 2030, (iii) redusere absolutte klimagassutslipp fra våre operasjoner i Norge til nær null innen 2050 uten kompensering av utslipp, og (iv) sikre null rutinefakling og opprettholde nær null metanintensitet innen 2030.

Lønnsom vekst innen fornybar energi. Øke installert kapasitet til 4-6 gigawatt innen 2026 og 12-16 gigawatt innen 2035, Equinors andel.

Redusere netto karbonintensitet til null innen 2050.

Avgrensning og forutsetninger

  • Vår ambisjon om klimanøytrale utslipp dekker kategori 1 og 2-klimagassutslipp der vi har operatøransvar (100%) og kategori 3-klimagassutslipp (bruk av produkter, kategori 11 i Greenhouse Gas Protocol, av Equinors andel)
  • Suksess avhenger av at samfunnet beveger seg mot klimanøytralitet i 2050.
  • Vi forutsetter at det utvikles et velfungerende marked for karbonfangst og -lagring og naturlige karbonsluk, og at disse mekanismene regnes som negative kategori 3-klimagagassutslipp.
  • Vi forutsetter at et konkurransedyktig hydrogenmarked vil vokse frem.
  • Vi forutsetter at en økende andel olje og gass vil bli brukt til petrokjemiske produkter frem mot 2050.

Se metodenotat på Equinor.com/climate

Cautionary statement

This release contains certain forward-looking statements that involve risks and uncertainties. In some cases, we use words such as “aim”, “ambition”, “assume, “become”, “continue”, “expect”, “may”, “strategy”, “will”, “in line with”, and similar expressions to identify forward-looking statements. Forward-looking statements include all statements other than statements of historical fact, including, among others, statements regarding Equinor’s ambitions, plans, intentions, aims and expectations with respect to Equinor’s climate ambitions, including to reach net-zero emissions by 2050; to create value for shareholders, to reduce absolute greenhouse gas emission in Norway, to reduce net carbon intensity, to reduce emissions from oil and gas; its aims and ambitions with respect to reaching <8kg CO2 per boe by 2025, achieving carbon neutral global operations by 2030, reducing greenhouse gas emissions from operated offshore fields and onshore plants in Norway, and ensuring no flaring and methane emissions intensity by 2030; its expectation regarding the growth in its renewable energy capacity by 2026 and 2030 including plans to expand its acquisition of wind acreage, the aim of accelerating profitable growth in its renewable capacity and to leverage its leading position in offshore wind; its expectations for oil and gas production growth from 2019 to 2026, gradual decline in global demand for oil and gas from around 2030 and its longer term production of oil and gas; its focus on value creation from oil and gas production, optimizing of its portfolio and maintaining industry-leading recovery rates, unit costs and carbon efficiency; its aim that the net-zero ambition will strengthen future competitiveness and value creation at the Norwegian continental shelf; and its abilities to provide low carbon technologies.

These forward-looking statements reflect current views about future events and are, by their nature, subject to significant risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future and are beyond Equinor’s control and are difficult to predict. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements, including societal shifts in consumer demand and technological advancements, levels of industry product supply, demand and pricing in particular in light of recent significant oil price volatility triggered, among other things, by the changing dynamic among OPEC+ members and the uncertainty regarding demand created by the Covid-19 pandemic; the impact of Covid-19; health, safety and environmental risks; price and availability of alternative fuels; the political and economic policies of Norway and other jurisdictions where we have assets; general economic conditions; political and social stability and economic growth in relevant areas of the world; global political events and actions; changes in, or non-compliance with, laws and governmental regulations; the timing of bringing new projects on stream; an inability to meet strategic objectives or exploit growth or investment opportunities; adverse changes in tax regimes; the development and use of new  technology; geological or technical difficulties; operational problems; the difficulties involving transportation infrastructure; the actions of competitors; the actions of counterparties and competitors; the actions of governments (including the Norwegian state as majority shareholder); natural disasters, adverse weather conditions; climate change and other changes to business conditions; the effects of climate change; an inability to attract and retain skilled personnel; relevant governmental approvals; labour relations and industrial actions by workers and other factors discussed elsewhere in Equinor’s publications, any of which could impair Equinor’s ability to meet its climate ambitions. Although we believe that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, we cannot assure you that future results will meet these expectations.  Additional information, including information on factors that may affect Equinor’s business, is contained in Equinor’s latest Annual Report and Form 20-F, filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (and section Risk review – Risk factors thereof), which is available at Equinor’s website (www.equinor.com).

You should not place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results could differ materially from those anticipated in these forward-looking statements for many reasons. Equinor does not assume any responsibility for the accuracy and completeness of any forward-looking statements. Any forward-looking statement speaks only as of the date on which such statement is made. Unless required by law, we will not necessarily update any of these statements.

Equinor is including an estimate of emissions from the use of sold products (GHG protocol category 11) in the calculation of its net zero ambition and net carbon intensity ambition as a means to more accurately evaluate the emission lifecycle of what we produce to respond to the energy transition and potential business opportunities arising from shifting consumer demands. Including these emissions in the calculations should in no way be construed as an acceptance by Equinor of responsibility for the emissions caused by such use.