Tildeler Bacalhau-kontrakter for bore- og brønntjenester

10. november 2020 14:00 CET
Utsikt fra Peregrino-feltet

Equinor har, på vegne av partnerne ExxonMobil og Petrogal Brasil, tildelt Baker Hughes, Halliburton og Schlumberger kontrakter for bore- og brønntjenester på Bacalhau-feltet i Brasil.

Den samlede verdien av de tre kontraktene er anslått til 455 millioner USD. Kontraktene har en fast periode på fire år og opsjoner på to ganger to år.

– Tildelingene bygger videre på det positive samarbeidet vi har med de tre utvalgte leverandørene i våre prosjekter på verdensbasis. De vil være viktige for å kunne gjennomføre sikre og effektive bore- og brønnoperasjoner på Bacalhau-feltet, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Kontrakten som ble tildelt Baker Hughes dekker boretjenester og komplettering av brønnene. Halliburtons arbeidsomfang vil omfatte brønnintervensjonstjenester og fôringsrørhengere, mens Schlumberger skal levere kabeltjenester.

Bilder av Peggy Krantz Underland av Trond Bokn
Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor, og Trond Bokn, fungerende direktør for Prosjektutvikling i Equinor.

Det ventes at tildelingene vil bidra til betydelig lokalt innhold i Brasil. Hoveddelen av tjenestene vil bli utført i Brasil og gjennomsnittlig lokalt innhold i de tre kontraktene er anslått til 74 prosent.

– Brasil er et kjerneområde for Equinor, og Bacalhau er et viktig prosjekt i det brasilianske pre-salt-området Santos. Sammen med våre partnere modner vi nå prosjektet fram mot en endelig investeringsbeslutning (FID), som etter planen skal foretas i 2021, sier Trond Bokn, fungerende direktør for Prosjektutvikling i Equinor.

Tidligere i år inngikk partnerskapet kontrakter for forprosjektering med nødvendige forhåndsinvesteringer for Bacalhau-feltet. MODEC ble valgt for flytende produksjons- og lagerskip (FPSO) og Subsea Integration Alliance (SIA) ble tildelt kontrakten for havbunnsutstyr, kontrollkabel, stigerør og brønnstrømrør (SURF). Kontraktene inneholder opsjoner for gjennomføringsfasen som er basert på et kompensasjonsformat med fastpris for en totalleveranse som omfatter prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon av SURF og FPSO.

Partnere i Bacalhau: Equinor (40 prosent, operatør), ExxonMobil (40 prosent), Petrogal Brasil (20 prosent) og Pré-sal Petróleo SA (PPSA, myndighetsorgan som ikke er investor).

Relaterte sider og nedlastinger

Fakta

  • Funnet ble gjort av Petrobras i 2012
  • Equinor har vært operatør siden 2016
  • Bacalhau blir den første utbyggingen i en ikke-utbygd del av pre-salt-området som gjøres av en internasjonal operatør
  • Ligger 185 km fra kysten av Ilhabela/SP i delstaten São Paulo, i et område med havdyp på 2050 meter
  • Fase 1 av utbyggingen omfatter en produksjonskapasitet på 220 000 fat/dag
  • Det planlegges oppstart av oljeproduksjonen i 2024