Tildeler studiekontrakter for Wisting

12. november 2020 14:00 CET | Sist endret 13. november 2020 09:44 CET
Kart over Wisting- og Goliat-områdene

Equinor har på vegne av partnerne i Wisting-lisensen tildelt kontrakter for konseptstudier i arbeidet med å modne fram prosjektet mot et endelig konseptvalg.

– Wisting er et betydelig oljefelt i Barentshavet og vi jobber godt sammen med partnerne i arbeidet med å modne prosjektet videre. Basert på erfaringer og potensiale for synergier i prosjekt-porteføljen, har vi gjennomført utredninger og analyser av ulike utbyggingsalternativer for å sikre en kostnadseffektiv og optimal utvikling av feltet, sier Trond Bokn, fungerende direktør for Prosjektutvikling i Equinor.

– På grunnlag av dette arbeidet, har lisenspartnerne besluttet å studere videre et flytende produksjonsanlegg basert på en sirkulær FPSO-løsning (flytende produksjons- og lagerskip). Det er imidlertid fortsatt mye arbeid som gjenstår før vi kan ta et endelig konseptvalg andre kvartal 2021 sier Bokn.

Bilde av Trond Bokn
Trond Bokn, fungerende direktør for Prosjektutvikling i Equinor.

Equinor og industrien har ambisiøse planer for å redusere klimagassutslippene fra virksomheten på norsk sokkel. For Wisting-partnerne er det viktig at utslippene fra produksjonen har så lavt karbonavtrykk som mulig.

– Elektrifisering vurderes som et mulig alternativ for å redusere utslippene fra feltet. Prosjektet vil studere en kraft fra land-løsning i tilknytning til sirkulær FPSO i det videre arbeidet sier Bokn.

I 2019 godkjente myndighetene at Equinor overtok operatørskapet for Wisting i utbyggingsfasen mens OMV fortsetter som operatør i driftsfasen. Equinor leder utbyggingsprosjektet og personell fra OMV er godt integrert i prosjektorganisasjonen.

Følgende leverandører er tildelt kontrakter i forbindelse med oppstart av Wisting konseptstudier:

  • FPSO: Aker Solutions, KBR Ltd., Sevan SSP og Aibel
  • SURF (Subsea produksjon og prosesseringsutstyr, kontrollkabel, stigerør, brønnstrømsrør og gass eksportrør): Aker Solutions, TechnipFMC, OneSubsea Processing, IKM Ocean Design, og Kongsberg Maritime

En investeringsbeslutning for Wisting er planlagt i slutten av 2022.

Partnere: Equinor (35 %), OMV (Norge) AS (25 %), Petoro AS (20 %) og Idemitsu Petroleum Norge AS (20 %)

Relaterte sider og nedlastinger

Fakta

  • Wisting (PL 537) ble funnet i 2013 av OMV
  • Funnet ligger i Hoop-området i Barentshavet ca 310 kilometer fra fastlandet i Norge
  • Estimerte volumer er 440 millioner fat oljeekvivalenter
  • Rettighetshavere: Equinor (35 %), OMV (Norge) AS (25 %), Petoro AS (20 %) og Idemitsu Petroleum Norge AS (20 %)