Endringer i Equinors konsernstruktur og konsernledelse

16. november 2020 08:15 CET | Sist endret 16. november 2020 10:11 CET
Bilde fra Teams-møte

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) gjør endringer i konsernstruktur og konsernledelse. 

– Equinor er i utvikling som et bredt energiselskap. Vi gjør nå endringer for å styrke gjennomføringen av vår strategi for sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp. Endringene skal bidra til økt verdiskaping fra våre olje- og gassprosjekter i verdensklasse, lønnsom vekst innenfor fornybar energi og utvikling av lavkarbonløsninger, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor. 

Organisasjonsstruktur 

Den nye konsernstrukturen vil bestå av seks forretningsområder og fem enheter i konsernsenteret. Dagens organisasjonsstruktur vil gjelde inntil den nye strukturen etter planen trer i kraft innen 1. juni 2021. 

Ny organisasjonsstruktur:

Forretningsområder: 

Leting og produksjon Norge (EPN) og  Leting og produksjon internasjonalt (EPI) etableres som to nye forretningsområder. De vil fortsette med robust og konkurransedyktig leting og produksjon av olje og gass, med industriledende enhetskostnader, utvinningsgrad og karboneffektivitet. Equinor er godt posisjonert med eiendeler i verdensklasse i attraktive områder. To konsoliderte forretningsområder for olje og gass vil bidra til mer fokusert innsats for å oppnå større verdiskaping og lavere utslipp.

 Fornybar (REN) fortsetter som eget forretningsområde for å levere lønnsom vekst innenfor fornybar energi, men endrer navn fra Nye energiløsninger (NES). Fornybar energi etableres som et eget rapporteringssegment fra første kvartal 2021.

Equinor etablerer Teknologi, digitalisering og innovasjon (TDI) som eget forretningsområde, mens Prosjekter, boring og anskaffelser (PDP) blir et mer fokusert forretningsområde. Teknologi, digitalisering og innovasjon er viktige redskap for å øke sikkerheten og verdiskapingen, redusere utslipp og utvikle lavkarbonløsninger. Å samle disse enhetene i det nye forretningsområdet TDI åpner nye muligheter både innen olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger.

Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP) forblir uendret som forretningsområde.

Enheter i konsernsenteret:

Konsernfunksjonen for økonomi og finans (CFO) vil også omfatte enheter for strategi, fusjoner og oppkjøp og forretningsutvikling.

Sikkerhet, sikring og bærekraft (SSU) opprettes som et nytt funksjonsområde. 

Juridisk og etterlevelse (LEG), Kommunikasjon (COM) og Mennesker og organisasjon (PO) fortsetter som funksjonsområder. 

 Endringene som gjøres i konsernstrukturen skal bidra til kontinuerlig forbedring og redusere antall lederstillinger, men vil ikke i seg selv føre til nedbemanninger.

Konsernledelsen

– Endringene i konsernledelsen gir en god blanding av kontinuitet og fornyelse, mangfold og erfaring fra hele Equinor og bransjen for øvrig. Med dette nye teamet og en svært kompetent organisasjon er vi klare for å sammen utvikle Equinor videre, sier Opedal.

Equinors konsernledelse vil fra 1. juni 2021 bestå av:

 • Konsernsjef (CEO) Anders Opedal
 • Konserndirektør for økonomi og finans (CFO), Svein Skeie (fungerende)
 • Leting og produksjon Norge (EPN), konserndirektør Kjetil Hove
 • Leting og produksjon internasjonalt (EPI), konserndirektør Al Cook
 • Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP), konserndirektør Irene Rummelhoff
 • Fornybar (REN), konserndirektør Pål Eitrheim
 • Prosjekter, boring og anskaffelser (PDP), konserndirektør Arne Sigve Nylund
 • Teknologi, digitalisering og innovasjon (TDI), konserndirektør Carri Lockhart
 • Sikkerhet, sikring og bærekraft (SSU), konserndirektør Jannicke Nilsson
 • Juridisk og etterlevelse (LEG), konserndirektør Siv Helen Rygh Torstensen
 • Mennesker og organisasjon (PO), konserndirektør Ana Fonseca Nordang

Direktør for kommunikasjon (COM) vil rapportere til konsernsjefen og delta i konsernledelsen som i dag. Jannik Lindbæk er utnevnt til kommunikasjonsdirektør fra 1. januar 2021.

Konsernledelsen vil være basert i Norge.

For å sørge for kontinuitet og sikker drift vil organisasjonsstrukturen, med noen viktige justeringer, være den samme som i dag i overgangsperioden fra 1. januar til 1. juni 2021.

 • Kjetil Hove vil tre inn i rollen som konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge (DPN) fra 1. januar 2021.
 • Al Cook vil tre inn i rollen som konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt (UPI), og det eksisterende Utvikling og produksjon Brasil (DPB) og Global strategi og forretningsutvikling (GSB) vil bli del av UPI, fra 1. januar 2021.
 • Arne Sigve Nylund vil tre inn i rollen som konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring (TPD) fra 1. januar 2021.

Som tidligere kunngjort vil konserndirektør Margareth Øvrum gå av med pensjon 31. desember 2020, og kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum vil tre inn i rollen som seniorrådgiver for konsernsjef Anders Opedal fra 1. januar 2021. Geir Tungesvik, som har vært fungerende konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring (TPD) vil gå tilbake til sin rolle som direktør for Prosjekter (PRD) fra 1. januar 2021. Tore Løseth vil fortsette som fungerende konserndirektør for Leting fram til 1. juni 2021.

Konserndirektør Torgrim Reitan har valgt å tre ut av rollen som konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt for å ta en annen stilling i Equinor. Han har vært medlem av konsernledelsen siden 2011, som konserndirektør for økonomi og finans (CFO), konserndirektør for Utvikling og produksjon USA og konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt. Fra 1. januar vil han overta rollen som direktør (SVP) for finans og kontroll i forretningsområdet Fornybar for å jobbe for lønnsom vekst i fornybar energi.

– Jeg vil takke Torgrim for hans sterke innsats som medlem av konsernledelsen gjennom et tiår. Det var under hans ledelse det ble iverksatt kraftfulle tiltak for å styrke lønnsomheten og sikkerhetsnivået, og løse utfordringene innenfor internkontrollen i den amerikanske virksomheten. Den erfaringen og kompetansen han har vil være en enorm styrke når vi nå skal trappe opp arbeidet for å realisere våre ambisjoner for fornybar energi i Equinor. Jeg vil også gjerne takke Geir for den innsatsen han har gjort i konsernledelsen som fungerende konserndirektør for TPD, sier Opedal.

Bilder av Carri Lockhart, Kjetil Hove og Jannik Lindbæk
Fra venstre: Carri Lockhart, Kjetil Hove and Jannik Lindbæk

Carri Lockhart er amerikansk statsborger, og begynte i Equinor i 2016. Hun kommer fra stillingen som direktør for portefølje og partneroperert i Utvikling og produksjon internasjonalt, som hun har hatt siden august 2018.

Før dette var Lockhart direktør for Equinors offshorevirksomhet i USA. Lockhart startet sin karriere som reservoaringeniør i Marathon Oil i Anchorage i Alaska. Lockhart har hatt en rekke ulike lederstillinger i oppstrømsorganisasjonen, med erfaring fra både offshore og landbasert virksomhet, konvensjonelle og ukonvensjonelle ressurser, feltovervåking, bygging og drift av anlegg, internasjonal landadministrasjon, strategisk planlegging og forretningsutvikling.

Lockhart er utdannet ingeniør (Bachelor of Science) i petroleumsteknologi fra Montana College of Mineral Science and Technology i USA.

Kjetil Hove er norsk statsborger og begynte i Norsk Hydro i 1991. Han kommer fra stillingen som direktør for felt i senfase (FLX), en posisjon han har hatt siden januar 2020.

Før dette var Hove direktør for driftsteknologi i Utvikling og produksjon Norge. Hove startet sin karriere innenfor petroleumsteknologi i Norsk Hydro, og har hatt ulike stillinger knyttet til leting, feltutbygging og drift i Norge. Hove har hatt en rekke lederstillinger, blant annet som direktør for internasjonal forretningsutvikling, landssjef i Brasil og direktør for drift vest i Utvikling og produksjon Norge.

Hove er utdannet sivilingeniør i petroleumsteknologi fra NTNU.

Jannik Lindbæk er norsk statsborger, og begynte i Equinor i 2010. Lindbæk kommer fra stillingen som direktør for samfunns- og myndighetskontakt Norge, en posisjon han har hatt siden august 2019.

Før dette var Lindbæk Equinors direktør for samfunns- og myndighetskontakt ved EU-kontoret i Brussel, talsperson og leder for Media Relations og leder for kommunikasjonsenheten i CFO Global Business Services. Før han begynte i Equinor var Lindbæk kommunikasjonsdirektør i Aker Solutions, PR-direktør i Microsoft og konsulent i PR-selskapene BWPR og GCI Monsen.

Lindbæk har en mastergrad i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen og London School of Economics.

Kontakter

Investorrelasjoner:
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918792 (mobil)

Media:
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)

Lenker