Øker produksjonskapasiteten til en halv million fat olje daglig på Johan Sverdrup

18. november 2020 07:00 CET | Sist endret 27. januar 2021 14:44 CET
Bilde fra Johan Sverdrup feltsenter
Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. (Foto: Arne Reidar Mortensen)

Johan Sverdrup-feltet øker nok en gang den daglige produksjonskapasiteten. Det forventes en daglig produksjon på om lag 500.000 fat olje innen utgangen av året – rundt 60.000 fat mer enn det som ble lagt til grunn ved oppstart av feltet.

Equinor og partnerne har i november testet kapasiteten på anlegget for å verifisere en mulig produksjonsøkning. Testresultatene har vært svært positive, og en produksjonsøkning forventes innen utgangen av 2020.

Da kan produksjonskapasiteten øke fra dagens 470.000 til rundt 500.000 fat olje daglig. Sverdrup-feltet har hatt en sikker og stabil drift siden oppstart for et drøyt år siden.

– For andre gang siden oppstart kan anlegget øke sin daglige kapasitet. Med høy lønnsomhet og lave CO2-utslipp er ekstra produksjon på Johan Sverdrup svært gode nyheter. Feltet har lave driftskostnader, og det gir inntekter både til selskapene og til det norske samfunnet, også i perioder med lave priser, sier Jez Averty, områdedirektør for drift sør i Utvikling og Produksjon Norge.

Sverdrup-feltet er drevet av kraft fra land med veldig lave CO2-utslipp per fat. Gjennom feltets levetid er utslippene beregnet å være under 0,7 kg CO2 per fat produsert.

Bilder av Jez Averty og Rune Nedregaard
Jez Averty, områdedirektør for drift sør i Utvikling og Produksjon Norge, og driftsdirektør Rune Nedregaard.

Fase 2 av utbyggingen på Sverdrup-feltet er i rute med oppstart planlagt til fjerde kvartal 2022 og oppstart er planlagt til fjerde kvartal 2022. Økningen betyr at produksjonskapasiteten på platå for Johan Sverdrup full-felt forventes å øke fra 690.000 til rundt 720.000 fat olje per dag.

Johan Sverdrup-feltet benytter vanninjeksjon for å sikre høy utvinning av reservene og for å holde produksjonen på et høyt nivå.

– Som følge av de positive resultatene fra kapasitetstesten der vi produserte over 500.000 fat olje per dag, jobber vi nå med løsninger for å øke vanninjeksjonskapasiteten. Det kan bidra til å øke den daglige produksjonskapasiteten ytterligere i midten av 2021», sier driftsdirektør Rune Nedregaard.

PARTNERS: Equinor: 42.6% (operator), Lundin Energy Norway: 20%, Petoro: 17.36%, Aker BP: 11.5733% and Total: 8.44%.

Relaterte sider

Fakta om Johan Sverdrup

  • Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Ambisjonen for feltet er å oppnå en utvinningsgrad over 70 prosent.
  • Balanseprisen for full feltutbyggingen er på under 20 dollar per fat. Forventede driftskostnader etter platåproduksjon er under 2 dollar per fat.
  • Sverdrup har det første året i produksjon produsert olje for om lag 50 milliarder kroner – det vil si rundt 130 millioner fat olje (beregnet ut fra en snittpris på 40 USD/boe.)
  • Ett fat olje produsert på Sverdrup har det første året sluppet ut 0.17 kilo CO2 - nesten 100 ganger lavere CO2 utslipp enn snittet globalt (målt i kg CO2 per fat produsert). Dette skyldes i all hovedsak elektrifisering fra land.
  • Johan Sverdrup-feltet startet opp 5 oktober 2019 - mer enn to mnd tidligere enn planlagt og 40 mrd kroner lavere investeringskost enn opprinnelig estimat i PUD.
  • Johan Sverdrup fase 2 inkluderer bygging av et produksjonsanlegg på havbunnen, ombygging av eksisterende stigerørsplattform og en ny prosessplattform (P2).
  • Fase 2 skal også gi plass til omformeranlegg for kraft fra land.
  • Dette skal distribuere kraft videre til andre felt på Utsirahøyden: Edvard Grieg, Ivar Aasen, Gina Krog og Sleipner. De fire eksisterende plattformene på Johan Sverdrup-feltet er allerede forsynt med kraft fra land.
  • Produksjonsstart fase 2 er estimert til Q4 2022.