Equinor og partner har ferdigstilt prosjektfinansiering av verdens største havvindpark

26. november 2020 08:13 CET
Illustrasjon av vindturbin
Equinor og SSE Renewables har ferdigstilt prosjektfinansieringen av de to første fasene av prosjektet.
(Illustrasjon: GE Renewables)

Eierne av Dogger Bank havvindpark, Equinor og SSE, har i dag ferdigstilt prosjektfinansieringen av de to første fasene av prosjektet. Samlet utgjør dette den hittil største finansieringen av et havvindprosjekt på verdensbasis.

– Det er en viktig milepæl å ha sikret prosjektfinansiering av de to første fasene av Dogger Bank. Den store interessen fra långivere understreker hvor attraktive havvindparker i Storbritannia er, og viser tilliten i markedet til SSE og Equinor. Som framtidig operatør av havvindparken, er vi fornøyde med å ta prosjektet et steg videre mot det som vil bli et knutepunkt for havvind i Nordsjøen, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

Den samlede finansieringen, som omfatter senior lånefasiliteter for de to fasene, er på 4,8 milliarder GBP, pluss 0,7 milliarder GBP i andre lånefasiliteter. 65 til 70 prosent av investeringene i selve vindparken i Dogger Bank A og B blir gjeldsfinansiert. Gjeldsfinansieringen av transmisjonssystemet (ilandføringskabler og transformatorstasjoner) er fastsatt til 90 prosent av det anslåtte salgsutbyttet til eierne av dette systemet (offshore transmission owners, OFTO).

Sterk interesse fra långiverne medførte at Dogger Bank A og B oppnådde konkurransedyktige lånebetingelser, til tross for turbulente markeder som følge av den globale koronaviruspandemien. Den endelige lånegruppen, bestående av 29 banker og tre eksportkredittbyråer, omfatter långivere med erfaring innenfor havvind og nære relasjonsbanker til både SSE og Equinor. Den store interessen blant långiverne er en bekreftelse på kvaliteten til prosjektet og bidrar til en attraktiv avkastning til eierne.

Portrett av Pål Eitrheim
Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Equinor har forpliktet seg til å bli et ledende selskap i det grønne skiftet, og bidrar til at britiske myndigheter kan levere på sin 10-punktsplan for en fornybar industriframtid. Basert på størrelsen på prosjektet, har vi levert rekordlave priser for det britiske strømmarkedet, og som operatør av havvindparken vil vi fortsette å skape verdier til Storbritannia i mange år framover. Dogger Bank vil forsyne britiske hjem med fornybar strøm, samtidig som havvindparken vil bidra til arbeidsplasser og betydelige investeringer i Storbritannia, sier Eitrheim.

Prosjektet blir bygd ut i tre faser på 1,2 GW hver. De to første fasene blir bygd samtidig, for å utnytte synergier fra geografisk nærhet og felles bruk av teknologi og leverandører. Av den grunn blir de to fasene finansiert samtidig, hvor alle långiverne deltar i hver fase i like stor grad. Dogger Bank A og B vil hver kreve samlede investeringer på om lag 3 milliarder GBP, inkludert investeringer til transmisjonssystemet på feltet (OFTO). Den tredje fasen, Dogger Bank C, blir bygd ut etter en annen tidsplan, der også prosjektfinansieringen vil bli ferdigstilt på et senere tidspunkt.

SSE Renewables leder byggingen av prosjektet på 3,6 GW, mens Equinor skal drifte havvindparken i driftsfasen.

Equinor utvikler seg til å bli et bredt energiselskap, og 2. november i år kunngjorde Equinor sin ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Selskapet har som mål å bli et globalt havvindselskap, og venter å øke sin nåværende installerte kapasitet til 12-16 GW, om lag 30 ganger dagens nivå, innen 2035.

Equinor utvikler store havvindområder i Nordsjøen, på nordøstkysten av USA og i Østersjøen, og forsyner i dag over én million kunder i Europa med fornybar strøm fra havvind. I Storbritannia er selskapet i dag operatør for tre havvindparker, deriblant verdens første flytende havvindpark, Hywind Scotland. I tillegg til utbyggingen av Dogger Bank, planlegger Equinor å utvide to av sine havvindparker i Storbritannia, og dobler dermed sin havvindkapasitet utenfor kysten av Norfolk.

Relaterte sider