Øker utvinningen fra Statfjord Øst

22. desember 2020 08:32 CET
Bilde av Statfjord C-plattformen
Statfjord C-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

Equinor og partnerne har besluttet å investere tre milliarder kroner i Statfjord Øst-feltet i Nordsjøen for å øke utvinningen med 23 millioner fat oljeekvivalenter.

Underretning om vesentlig endring til Plan for Utbygging og Drift Statfjord Øst ble sendt inn til Olje- og energidepartementet (OED) 16.12.2020.

– Beslutningen om å øke utvinningen på Statfjord Øst vil gi betydelige verdier til samfunnet og eierne, og skape ringvirkninger for leverandører. Vår ambisjon er å opprettholde sikker og lønnsom produksjon og sikre verdifull aktivitet fra norsk sokkel i flere tiår, sier direktør for Field Life eXtension (FLX), Kjetil Hove.

Statfjord Øst er tilknyttet Statfjord C-plattformen gjennom rørledninger. Totalt skal det bores fire nye brønner fra eksisterende brønnrammer. Prosjektet inkluderer også en ombygging på Statfjord C og legging av en ny rørledning for gassløft.

Bilde av Kjetil Hove
Kjetil Hove, direktør for Field Life eXtension. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Vi skal være en ledende senfase-operatør på norsk sokkel. For å oppnå dette må vi jobbe på nye måter for å redusere kostnadene. Det vil gi muligheter for nye investeringer på senfasefeltene og sikre god ressursforvaltning på en lønnsom måte. Statfjord Øst-beslutningen er et godt eksempel på dette, sier Hove.

Denne beslutningen gjør det mulig å øke utvinningsgraden på Statfjord Øst og er et viktig bidrag for å forlenge levetiden på Statfjord C-plattformen og Statfjord Øst-feltet frem mot 2040.

Opprinnelig tilstedeværende oljevolum på Statfjord Øst er 415 millioner fat olje. Dagens utvinningsgrad er på 56 prosent. Forventet utvinningsgrad er nå, som et resultat av dette prosjektet, økt til 62 prosent.

Bilde av Tina Bru og Anders Opedal
Anders Opedal, konsernsjef i Equinor, overleverte Underretning om vesentlig endring til Plan for Utbygging og Drift Statfjord Øst til olje- og energiminister Tina Bru. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Installasjon av rørledning for gassløft, modifikasjoner på Statfjord C og boring av de nye brønnene er planlagt for 2022 - 2024. Produksjonsstart er planlagt i 2024.

Statfjord Øst er bygget ut med havbunnsinstallasjoner som inkluderer tre bunnrammer. Feltet ligger fem kilometer nordøst for Statfjord C. Produksjonen startet i 1994.

Rettighetshavere Statfjord Øst: Equinor Energy AS (31,6875%), Petoro AS (30,0000%), Vår Energi AS (20,5500%), Spirit Energy Norway AS (11,5625%), Idemitsu Petroleum Norge AS (4,8000%), Wintershall Dea Norge AS (1,4000%).

Etter å ha forlenget levetiden på Statfjord flere ganger er målet nå å opprettholde sikker og lønnsom drift frem mot 2040. FLX, som Statfjord er en del av, ble etablert for å møte de strategiske mulighetene og utfordringer som senfasefelt gir for Equinor sin konkurransekraft.

FLX skal sikre at Equinor er det ledende selskapet innen sikker og effektiv drift med lave karbonutslipp fra senfasefelt på sokkelen.

Relaterte sider