Equinor fortsetter å realisere verdi fra havvind, selger 10 % i Dogger Bank A og B

4. desember 2020 08:00 CET
Illustrasjon av vindturbin

Equinor har inngått en avtale med Eni om salg av 10 % eierandel i havvindprosjektene Dogger Bank A og B i Storbritannia for et vederlag på omlag 202,5 millioner britiske pund.

Eni har også inngått en avtale, på samme vilkår, om kjøp av 10 % i Dogger Bank A & B fra prosjektpartner SSE. Når transaksjonen er fullført, vil ny aksjonærfordeling i Dogger Bank A (1,2 GW) og Dogger Bank B (1,2 GW) være SSE (40 %), Equinor (40 %) og Eni (20 %).

Avtalen gjelder med virkning fra ferdigstillelse av prosjektfinansieringen (25. november). Prisen på rundt 202,5 millioner britiske pund er betaling til Equinor for 10 % eierandel i både Dogger Bank A og Dogger Bank B. Equinors aksjonærlån frem til i dag på omlag 185 millioner britiske pund ble tilbakebetalt i etterkant av prosjektfinansieringen.

– Dette er vår tredje havvindtransaksjon på mindre enn to år. Vi viser nok en gang vår evne til å skape verdi fra våre fornybarprosjekter. Salget er i tråd med strategien vår. Vi sikrer tidlig tilgang i stor skala til attraktive områder, og utnytter deretter vår teknologi og erfaring for å modne frem prosjektene og redusere risiko. Avtalen er et nytt godt eksempel på verdiskaping gjennom våre havvindsprosjekter, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

Portrett av Pål Eitrheim
Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Equinor og SSE Renewables sikret havvindkontrakter på 3,6 GW for Dogger Banks tre faser, Dogger Bank A, Dogger Bank B og Dogger Bank C, i britiske myndigheters Contract for Difference-auksjoner i 2019.

Prosjektfinansiering for de to første fasene av Dogger Bank ble nylig signert til konkurransedyktige betingelser. Dette understreker hvor attraktiv havvind i Storbritannia er, og tilliten til partnerskapet (JV). Dogger Bank C utvikles med en annen tidsplan med prosjektfinansiering på et senere tidspunkt. Det er ingen endring av eierskapet for Dogger Bank C (1,2 GW), der Equinor og SSE har 50 % eierandel hver.

 SSE Renewables leder utbyggingen av prosjektet på 3,6 GW, mens Equinor blir operatør av havvindparken i driftsfasen.

– Dogger Bank er den største vindparken under utbygging i verden, og vi er glade for å ønske Eni velkommen som ny partner. På grunn av størrelsen på prosjektet har vi levert rekordlave priser for det britiske strømmarkedet, og vi vil som driftsoperatør fortsette å skape verdier for Storbritannia i årene fremover. Sammen med våre partnere vil vi fortsette å bidra til energiomleggingen for en klimanøytral framtid for Storbritannia, sier Eitrheim.

– Det er en stor mulighet for Eni å komme inn i offshore vind i Nord-Europa for å tilegne ytterligere kompetanse innen sektoren, takket være samarbeid med to av industriens ledende selskaper. Dette gir et betydelig bidrag til 2025-målet om 5 GW installert kapasitet fra fornybart, som er et viktig steg mer ambisiøse null-utslippsmål for Europa i 2050, sier Claudio Descalzi, CEO i Eni.

Transaksjonen forventes å bli sluttført i begynnelsen av 2021, med forbehold om godkjenning fra myndigheter og långivere samt normale prisjusteringer.

Equinor utvikler seg som et bredt energiselskap, og 2. november i år kunngjorde Equinor ambisjoner om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Selskapet har som mål å bli et globalt havvindselskap, og forventer å øke sin nåværende installerte kapasitet til 12-16 GW, om lag 30 ganger dagens nivå, innen 2035.

For ytterligere informasjon, kontakt

  • Media Relations: Eskil Eriksen, +4795882534
  • Investor Relations: Ida Marie Fjellheim, +4790509291

Relaterte sider

Om havvindparken Dogger Bank

Dogger Bank ligger over 130 km utenfor Englands nordøstkyst.

På grunn av anleggets størrelse og skala bygges det ut i tre faser: Dogger Bank A, Dogger Bank B og Dogger Bank C. Hver fase får en installert kapasitet på 1,2 GW og forventes å produsere rundt 6TWh elektrisitet hver årlig. Sammen kan de levere om lag 5 % av Storbritannias anslåtte elektrisitetsproduksjon.

 Om Equinor

Equinor utvikler store havvindområder i Nordsjøen, på østkysten av USA og i Østersjøen, og forsyner over en million europeiske husstander med fornybar elektrisitet fra havvind. I Storbritannia er selskapet i dag operatør for tre havvindparker, blant annet verdens første flytende havvindpark, Hywind Scotland. I tillegg til utbyggingen av Dogger Bank, planlegger Equinor å utvide to av sine havvindparker i Storbritannia, og dobler dermed kapasiteten utenfor kysten av Norfolk.

Om SSE Renewables  

SSE Renewables er en ledende utvikler, eier og operatør av fornybar energiprosjekter i Storbritannia og Irland, med en portefølje på om lag 4 GW landbasert vindkraft, havvind og hydrogen. Selskapet, som er en del av det FTSE-listede selskapet SSE plc, har som strategi å fremme omleggingen til en klimanøytral framtid gjennom utvikling, bygging og drift av verdensledende fornybare energianlegg.

Om Eni

Eni er et energiselskap med operasjoner i 66 land med rundt 32 000 ansatte. Selskapet har virksomhet innen olje og gass leting, utbygging og produksjon, raffinering og markedsføring, handel og transport, chemicals, fornybare energikilder og innovative løsninger i hele verdikjeden.