Ny helikopterkontrakt for Stavanger

9. desember 2020 08:00 CET | Sist endret 9. desember 2020 10:54 CET
Bilde av Sikorsky S-92-helikopter under landing
Sikorsky S-92 helikopter på Gina Krog-feltet i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Gravås - Woldcam / Equinor ASA)

Equinor har tildelt CHC Helikopter Service AS en kontrakt for personelltransport fra Stavanger lufthavn, Sola.

Kontrakten trer i kraft 1. juli 2021 for en fast periode på tre år, og inneholder opsjoner på tre ganger ett år. Samlet verdi på kontrakten, inkludert opsjoner, er anslått til 1 milliard kroner.

Kontrakten dekker flygning av offshorepersonell med to helikoptre av typen Sikorsky S-92, med mulighet til å øke med ett helikopter.

I forbindelse med denne anskaffelsen har Equinor og Vår Energi inngått en samarbeidsavtale, og skal dele kapasiteten på ett av helikoptrene.

– Vi har god erfaring fra samarbeid med Vår Energi om felles anskaffelse av helikoptertjenester. Samarbeidet bidrar til effektiv bruk av helikopterkapasiteten, og øker fleksibiliteten for begge selskaper. Det gir også leverandøren mulighet til bedre langtidsplanlegging, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Bilde av Peggy Krantz-Underland
Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor. (Foto: Christian Djupvik Brandt-Hansen)

Equinor vil bruke helikoptrene til flygning av offshorepersonell i den sørlige delen av Nordsjøen, og de skal betjene feltene: Johan Sverdrup, Gina Krog, Sleipner, Grane, Gudrun, Heimdal og Draupner, samt borerigger i området.

– Stavanger lufthavn, Sola, er en hjørnestein for vår virksomhet i Nordsjøen. Om lag 50.000 passasjerer blir hvert år transportert fra Sola til Equinors offshoreinstallasjoner og tilbake. Vi ser fram til å samarbeide med CHC og Vår Energi om å levere en trygg og effektiv tilbringertjeneste fra Stavanger lufthavn, sier Steinar Mathisen, som er ansvarlig for lufttransporttjenester på norsk sokkel for Equinor.

Relatert side

Equinors helikoptervirksomhet:

  • Equinor bruker seks helikopterbaser for personelltransport i Norge: Sola, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.
  • For søk- og redningshelikoptre (SAR) har Equinor fire baser på sokkelen, på Heidrun, Oseberg, Statfjord og Johan Sverdrup, og tre baser på land, i Hammerfest, Kristiansund og Sola.
  • Equinor har kontrakt med to helikopterselskaper: Bristow Norway og CHC Helikopter Service.
  • Når den nye kontrakten trer i kraft i juli 2021, vil Equinor ha kontrakt med 13 helikoptre av typen Sikorsky S-92 for flygning av offshorepersonell: 5 med CHC Helikopter Service og 8 med Bristow Norway.
  • Equinor har kontrakt med 7 SAR-helikoptre: 6 med CHC Helikopter Service og 1 med Bristow Norway.