Equinor tildeler kontrakter til forsyningsskip

10. desember 2020 12:51 CET
Bilde av Havila Charisma ved en oljeplattform
Forsyningsskipet Havila Charisma. (Foto: Havila Shipping)

Havila Shipping ASA blir tildelt treårskontrakter for forsyningsskipene (PSV) Havila Charisma og Havila Foresight. Begge kontraktene har fire ettårsopsjoner og en totalramme på i underkant av 800 millioner kroner.

Totalrammen inkluderer opsjoner og kostnader knyttet til modifisering av Havila Charisma.

– Vi har hatt trygge og effektive leveranser fra Havila Shipping over flere år og ser frem til videre samarbeid med rederiet. Langsiktige kontrakter gir forutsigbarhet for både Equinor og våre leverandører og skaper grunnlag for kontinuerlig forbedring, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Fartøyene inngår i en flåte av forsyningsskip som støtter Equinors operasjoner på hele norsk sokkel. Havila Charisma vil i tillegg modifiseres for å gjøre fartøyet i stand til å levere seismikktjenester i form av permanent reservoarovervåkning. Dette innebærer også en utvidelse av lugarkapasiteten. Skipets forsyningskapasiteter ellers vil holdes intakte. Havila Charisma vil seile ut fra forsyningsbasen i Florø når det ikke er på seismikkoppdrag.

– Forsyningsfartøy langs hele kysten er livsnerven for de over 40 feltene vi opererer på norsk sokkel. Ved å istandsette Havila Charisma til å levere seismikktjenester sammen med forsyning, utnytter vi vår stordriftsfordel for økt effektivitet og fleksibilitet i våre operasjoner, sier Morten Sundt som leder arbeidet med forsyningsfartøy på norsk sokkel i Equinor.

Havila Foresight har sin hjemmebase ved Equinors forsyningsbase på Mongstad. Med den nye kontrakten vil Havila Foresight totalt ha forsynt Equinor sine installasjoner fra Mongstad i 15 år.

Begge fartøyene har tidligere fått installert batteri og tilkobling for landstrøm, som i tillegg til økt sikkerhet gir reduserte CO2-utslipp. Samtlige fartøy som går på lengre kontrakter for Equinor (ca 20 fartøy) har, eller vil få installert batteri og landstrøm innen 2021. De to Havila-fartøyene er blant de mest drivstoffeffektive i Equinor sin flåte av forsyningsskip. Det har i tillegg blitt gjort modifikasjoner som ivaretar sikrere operasjoner om bord, blant annet ved at lastedekket på Havila Foresight har fått forbedret avskjerming for vær og vind.

Fakta om Equinors forsyningsfartøy på norsk sokkel

  • Til enhver tid er ca 30 forsyningsfartøy fra flere rederier i tjeneste for å forsyne Equinors installasjoner og rigger. I tillegg kommer beredskapsfartøy og ankerhåndteringsfartøy.
  • Ca 900 sjøfolk jobber på forsyningsfartøy i tjeneste for Equinor.
  • I 2019 transporterte fartøyene nesten 1,9 millioner tonn last til og fra installasjonene.
  • Hovedvekten av fartøyene er på lengre kontrakter (3 år +), men det er også flere fartøy på kortere kontrakter og fra spotmarkedet.