Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

15. desember 2020 07:47 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 10. desember 2020 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 15. desember 2020 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 11.442.491 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har Equinors primærinnsidere, samt deres nærstående, fått tildelt aksjer til gjennomsnittspris på NOK 149,08 pr. aksje. Detaljer om fordeling av aksjer er angitt i tabell nedenfor.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Navn

Tittel

Aksjer tildelt primær-innsider

Aksjer tildelt nærstående

Ny aksjebeholdning primærinnsider

Ny aksjebeholdning nærstående

Ny samlet aksjebeholdning

Frey-Martinez, Jose

Leder av CEO Office

60

 

3 892

 

3 892

Gjærum, Reidar

Kommunikasjonsdirektør

678

 

31 827

445

32 272

Holm, Mads

Direktør finans

206

 

1 118

 

1 118

Hutton, Peter

Direktør investorrelasjoner

204

 

338

 

338

Jacobsen, Jon Arnt

Direktør Internrevisjon

803

 

27 319

 

27 319

Karlsen, Rune

Konstituert økonomi direktør

85

 

7 024

 

7 024

Kvelvane, Ørjan

Direktør konsernregnskap

463

 

11 500

 

11 500

Labråten, Per-Martin

Styremedlem

138

 

2 362

 

2 362

Løseth, Tore M.

Konstituert konserndirektør

414

 

12 969

 

12 969

Møllerstad, Hilde

Styremedlem

286

306

5 292

3 575

8 867

Nilsson, Jannicke

Konserndirektør

750

285

34 179

18 839

53 018

Nordang, Ana Fonseca

Direktør HR

566

211

5 762

1 922

7 684

Nylund, Arne Sigve

Konserndirektør

1 009

 

25 345

 

25 345

Opedal, Anders

Konsernsjef

211

179

29 768

2 757

32 525

Reitan, Torgrim

Konserndirektør

931

 

54 192

1 574

55 766

Rummelhoff, Irene

Konserndirektør

907

 

39 636

407

40 043

Skeie, Svein

Konstituert finansdirektør

549

295

33 442

8 072

41 514

Torstensen, Siv H. R.

Juridisk direktør

613

248

10 063

2 441

12 504

Tungesvik, Geir

Konstituert konserndirekør

389

 

25 364

 

25 364

Øvrum, Margareth

Konserndirektør

 

277

68 566

9 720

78 286