Shell og Equinor samarbeider om digital lagerrydding

16. desember 2020 11:00 CET | Sist endret 16. mars 2021 14:17 CET
Bilde av Equinor lagerrom
Det er mye utstyr på lager rundt omkring i Equinor. Dette bildet er fra Kalundborg i Danmark. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Royal Dutch Shell og Equinor går sammen for å utvikle neste generasjon av Shell Inventory Optimiser, en løsning som analyserer historiske data for å optimalisere lagerbeholdningen og forbedre oversikten over reservedeler. Avtalen er en del av det strategiske samarbeidet med Shell, og Microsoft er og med som støtte i utviklingen gjennom bruk av Microsoft Azure.

Målet er at energiselskapene skal ha bedre kontroll over tilgjengelig utstyr og optimalisere lagernivåene. Siden verktøyet ble tatt i bruk av Shell i 2017, har det det blitt brukt på tvers av Shells globale oppstrøms-, produksjons- og integrerte gass-eiendeler, og har gitt millioner av dollar i verdiskapning fordi lagrene ikke fylles opp unødvendig.

I mars 2020 inngikk Shell og Equinor en digital samarbeidsavtale på områder som gir gjensidige fordeler (og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, blant annet konkurranse- og antitrustlovgivning). Videreutviklingen av løsningen er første steg på veien.

– Samarbeidet for å utvikle neste fase av Shell Inventory Optimiser med Equinor er en viktig milepæl for begge selskaper; det viser at vi deler digital kultur og faglige styrke, samt viser vårt vellykkede samarbeid innen forsyningskjeden, og verdien vi kan oppnå ved å samarbeide. Jeg ser fram til å jobbe videre med Equinor når det gjelder forsyningskjeder og lavkarbonløsninger. Og ikke minst med god støtte fra vår felles partner Microsoft, sier Dan Jeavons, leder for datavitenskap i Shell.

Det felles utviklingsprosjektet drives frem med felles team av digitale spesialister og representanter fra ulike steder i verdikjeden fra Shell, Equinor og Microsoft. Verktøyet bruker Microsoft Azure Machine Learning, Azure Databricks og Azure Datalake, og vil gi verktøyet flere nye egenskaper for å videre forbedre algoritmer, anbefalinger og med det forbedre brukervennligheten.

Både Equinor- og Shell-brukere vil nyte godt av at verktøyet nå forbedres ytterligere. For Equinor kan det bety en reduksjon i lagerinntaket med hele 13 %, noe som kan spare millioner.

– Vi ser mange felles fordeler siden begge selskaper bruker skybaserte digitale løsninger for å omstille seg digitalt. Slike samarbeid om bruk av digitale teknologier blir stadig viktigere for å forbedre sikkerhet, øke verdiskapning, redusere utslipp og utvikle lavkarbonløsninger. Første steg vil være å sikre operasjonell drift ved å ha bedre oversikt over lagernivåene våre. Dette vil redusere innkjøp og gi oss et lager som har det vi trenger, men ikke mer eller mindre. Neste steg i utviklingen vil fokusere på å redusere karbonavtrykket i forsyningskjeden vår. Dette samarbeidet er derfor et viktig steg i vår omstilling, sier Oddvar Vermedal, direktør for Emerging Digital Technology i Equinors digitale kompetansesenter.

Microsoft er en viktig partner i den videre utviklingen av Shell Inventory Optimiser.

– Vi er veldig engasjerte i arbeidet med å omstille energisektoren og utvikle løsninger sammen med organisasjoner som Shell og Equinor til støtte for energiomstillingen, sier Darryl Willis, direktør for energi i Microsoft.

– Digital teknologi endrer viktige industriområder, som for eksempel forsyningskjeden, og vi fortsetter å levere nye digitale løsninger som støtter opp under målet om karbonreduksjon og fremmer omleggingen til en klimanøytral framtid, sier han.

Samarbeidet er det første av en serie planlagte felles innovasjonstiltak som er under utvikling på tvers av den bredere energiverdikjeden (bl.a. innen vedlikehold, produksjonsoptimalisering og forsyningskjedestyring).

Relaterte sider