Equinor tildeler Northern Lights-kontrakter

17. desember 2020 07:02 CET | Sist endret 17. desember 2020 07:41 CET
Bilde av Sverre Overå med Northern Lights brønnramme i bakgrunnen
Sverre Overå, prosjektdirektør for Northern Lights, foran Northern Lights brønnrammen. (Foto: Arne Reidar Mortensen)

Equinor tildeler to viktige kontrakter til en verdi av 1,3 milliarder kroner i forbindelse med Northern Lights-prosjektet.

Kværner AS er tildelt EPC-kontrakt (prosjektering, anskaffelse og bygging) for landanlegget i Energiparken i Øygarden. Landanlegget skal motta flytende CO2 for mellomlagring og videre eksport via rørledning for permanent lagring under havbunnen. Verdien av kontrakten anslås til om lag 1,05 milliarder norske kroner. Arbeidet planlegges å starte i januar 2021, og planlegges å være fullført innen 1. kvartal 2024. Kværner AS er et heleid datterselskap av Akers Solutions.

Aker Solutions AS er tildelt EPC-kontrakt for leveranse av et undervannssystem for injeksjon i CO2-brønnen i Nordsjøen. Kontrakten er tildelt som avrop under rammeavtalen inngått med Equinor i 2017. Verdien av kontrakten er på om lag 250 millioner kroner. Arbeidet vil starte i januar 2021 med installasjon og fullføring i 2023. Kontrakten omfatter også opsjon på utstyr for framtidige brønner.

Northern Lights blir det første av sitt slag – en åpen og tilgjengelig infrastruktur som muliggjør transport av CO2 fra industrielle fangststeder til en terminal i Øygarden for mellomlagring før det transporteres i rørledning for permanent lagring i et reservoar 2600 meter under havbunnen.

– Disse kontraktene er avgjørende for at Northern Lights-prosjektet skal lykkes. Vi ser fram til å samarbeide med Aker Solutions og Kværner slik at vi kan levere på en del av løsningen for å redusere industrielle utslipp, sier Sverre Overå, prosjektdirektør for Northern Lights.

Bilde av Peggy Krantz-Underland
Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor. (Foto: Christian Djupvik Brandt-Hansen)

Prefabrikasjon for landanleggene vil bli utført ved Aker Solutions verft på Stord før installasjon på anlegget. Arbeidsomfanget omfatter anlegg ved kaien for import av CO2 fra skip, lagringstanker for mellomlagring av CO2, prosess-systemer for eksport til rørledning, samt utstyr for kontroll og styring av operasjonen.

– Equinor har ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050. Dette krever at vi sammen med våre leverandører utvikler nye verdikjeder og prosjekter som havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring. Disse prosjektene vil sette leverandørbransjen i stand til å bygge ny kompetanse og vil skape viktig aktivitet og ringvirkninger framover, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Northern Lights-prosjektet utgjør transport- og lagringsdelen av Langskip, den norske regjerings fullskala karbonfangst og -lagringsprosjekt.  Equinor utvikler prosjektet sammen med Shell og Total som likeverdige partnere.

Anskaffelsesprosessen for landanlegg gjennomføres i samsvar med Lov om Offentlige Anskaffelser og Forskrift om Offentlige Anskaffelser. I samsvar med kravene der ble alle budgivere i konkurransen i går informert om tildelingsbeslutningen. Det vil være en stillstandsperiode (høringsperiode) fram til 5. januar 2021, da vil kontrakten for landanlegg bli undertegnet.

Relaterte sider og nedlastinger

Fakta om Northern Lights

  • Northern Lights-prosjektet er en del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring (CCS), Langskip, støttet av den norske regjering. Prosjektet vil i utgangspunktet omfatte fangst av CO2 fra norske fangstkilder. Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i nordlig del av Nordsjøen.
  • Finansieringen for prosjektet ble godkjent av Stortinget 14. desember 2020. Stortingsmelding angående Langskip vil bli behandlet i januar 2021. Plan for utbygging og drift (PUD) vil bli godkjent etter denne debatten.
  • I utgangspunktet omfatter Northern Lights kapasitet til å transportere, injisere og lagre opptil 1,5 millioner tonn CO2 per år. Når CO2 er fanget på land, vil den bli transportert med skip av nytt design, injisert og permanent lagret 2.600 meter under havbunnen i Nordsjøen. 
  • Anleggene planlegges å komme i drift i 2024.
  • Mottaksterminal for CO2 vil bli plassert innenfor Energiparken industriområde i Øygarden kommune på Vestlandet.
  • Utnyttelseslisens EL001 "Aurora" ble tildelt i januar 2019.
  • I mars 2020 ble bekreftelsesbrønnen Eos boret og komplettert med gode resultater, og reservoaregenskapene og lagringskapasiteten ble bekreftet.
  • Det er utarbeidet planer for å øke kapasiteten til 5 millioner tonn per år gjennom ytterligere utbyggingsfaser basert på et økende kundegrunnlag.