Annonsering av utbytte per aksje i NOK for første kvartal 2021

18. august 2021 07:51 CEST

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) annonserte 29. april 2021 et utbytte per aksje på USD 0,15 for første kvartal 2021. 

NOK-beløpet per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 12. august 2021, totalt syv virkedager.  

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 8,8718. Utbytte per aksje for første kvartal 2021 er dermed NOK 1,3308. 

Kontantutbytte vil bli utbetalt 27. august 2021 til aksjonærer på Oslo Børs og til eiere av American Depositary Receipts («ADRs») på New York Stock Exchange.  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.