Equinor tildeles 17 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel

19. januar 2021 09:55 CET
Utsikt fra Gina Krog-plattformen

Equinor er tildelt 17 nye utvinningstillatelser av Olje- og energidepartementet i forbindelse med «Tildeling i forhåndsdefinerte områder» (TFO) 2020 – 10 tillatelser som operatør og 7 som partner.

– Vi er glade for tildelingen. Dette gir et viktig supplement til vår leteportefølje og grunnlag for fremtidige funn som kan realiseres i tråd med Equinor sitt klimaveikart, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel.

Olje- og energidepartementet kunngjorde i dag at Equinor er tildelt 8 utvinningstillatelser i Nordsjøen og 9 i Norskehavet.

De årlige TFO-rundene er en sentral del av suksesshistorien på norsk sokkel. Etter at myndighetene innførte TFO-ordningen på begynnelsen av 2000-tallet er en rekke funn gjort i modne områder med kjent geologi og allerede utbygd infrastruktur.

Beliggenheten gjør at disse ressursene ofte kan realiseres med høy lønnsomhet og skape store verdier for samfunnet, samtidig som de kan produseres med et lavt CO2 fotavtrykk per fat.

Bilde av Nick Ashton
Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

I tillegg er det en rivende teknologisk utvikling. Nye digitale verktøy gir flere ideer og leder til stadig nye muligheter. Flere av Equinor sine letebrønner de siste årene er en direkte konsekvens av dette arbeidet.

– Vi lever i en utrolig spennende tid. Digitalisering gir ny forståelse av undergrunnen og muligheten til å finne mer olje og gass. Samtidig stilles stadig strengere krav til CO2-utslipp gjennom hele verdikjeden, fra funn til forbruk. Vi må lykkes med begge deler samtidig, det er ingen enkel oppgave, men særdeles givende å være med på å løse, sier Ashton.

Relaterte sider