Equinor har sluttført overføring av operatøransvar for Bressay-prosjektet til EnQuest

21. januar 2021 08:00 CET
Utsikt til havet fra helikopterlandingsplass

Equinor og EnQuest har sluttført sin tidligere kunngjorde transaksjon, der Equinor har solgt en 40,8125% eierandel i og overført operatøransvaret av oljefeltet Bressay på britisk sokkel til EnQuest.

Etter dette har EnQuest en 40,8125% eierandel i og operatøransvaret for Bressay, og Equinor har en 40,8125% partneroperert eierandel, mens Chrysaor beholder en 18,375% eierandel.

Relaterte sider