Viktige kontrakter på plass for byggingen av Northern Lights

28. januar 2021 08:01 CET | Sist endret 28. januar 2021 09:07 CET
Illustrasjon av Northern Lights-prosjektet

Det grønne skiftet er avhengig av nye løsninger for å kutte utslipp fra industrikilder i Norge og Europa. Med kontraktene til Subsea 7 Norway og Aibel er nye viktige steg tatt for å realisere Northern Lights-prosjektet.

– Disse kontraktene i Northern Lights-prosjektet skaper viktig aktivitet i leverandørindustrien. Nå er de fleste kontraktene tildelt, og vi ser fram til å samarbeide med de valgte leverandørene for å realisere dette nyskapende prosjektet, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Subsea 7 har vunnet en EPCI (prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon) kontrakt for rørlegging og havbunnsinstallasjoner. Kontraktsverdien er anslått til å være på om lag 500 millioner NOK.

Leverandøren skal fabrikkere og legge en 100-km lang rørledning som skal transportere CO2 fra mellomlagringstanker i Energiparken i Øygarden til injeksjonsbrønnen i Nordsjøen.

Subsea 7 skal også installere en 36-km lang kontrollkabel som skal koble injeksjonsbrønnen til Oseberg-feltet, der injeksjonsanlegget på havbunnen skal styres fra.

Prosjektledelse og prosjektering skal utføres på Subsea 7s kontor på Forus, mens fabrikasjon av rør skal gjøres på spolebasen på Vigra ved Ålesund. Det ventes at kontrakten vil omfatte rundt 250 årsverk i løpet av prosjektperioden. Planlegging av arbeidet vil begynne umiddelbart, og de største marine operasjonene på sokkelen skal etter planen gjennomføres i løpet av 2022 – 2023.

Bilder av Photos of Sverre Overå og Peggy Krantz-Underland
Sverre Overå, prosjektdirektør for Northern Lights, og Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

Aibel er tildelt en EPCI-kontrakt for kontrollsystemet på Oseberg A-plattformen som skal styre havbunnsanlegget. Kontrakten er tildelt som avrop på en eksisterende porteføljeavtale for Oseberg som ble inngått i juli 2020. Den anslåtte verdien på oppdraget er på om lag 140 millioner NOK.

Arbeidsomfanget dekker alle nødvendige oppgraderinger av Oseberg A-plattformen, for å gjøre den klar til å trekke inn og styre kontrollkabelsystemet som skal koble sammen plattformen og havbunnsanleggene til Northern Lights-prosjektet.

Prosjektledelse og prosjektering skal utføres på Aibels kontorer i Bergen og Stavanger, og prefabrikasjon skal gjøres på verftet i Haugesund. Rundt 60 årsverk vil være tilknyttet prosjektet for Aibel. Arbeidet starter i januar 2021, og skal etter planen fullføres sent i 2023.

– Northern Lights-prosjektet er det første i sitt slag som tilbyr en løsning for å kutte utslipp fra industrikilder i Norge og Europa. Arbeidet på mottaksanlegget har begynt, og med disse to viktige kontraktstildelingene sikrer vi prosjektets framdrift som planlagt, slik at vi kan levere en avgjørende del av det viktige Langskip-prosjektet, sier Sverre Overå, prosjektdirektør for Northern Lights.

Relaterte sider

Photo of site preparation for the Northern Lights project
Opparbeiding av tomt for Northern Lights-prosjektet startet 4.januar. De fleste kontraktene er nå tildelt for å realisere dette banebrytende prosjektet.

Fakta om Northern Lights

  • Northern Lights-prosjektet er en del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring (CCS), Langskip, støttet av den norske regjering. Prosjektet vil i utgangspunktet omfatte fangst av CO2 fra norske fangstkilder. Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i nordlig del av Nordsjøen.
  • Finansieringen for prosjektet ble godkjent av Stortinget 14. desember 2020. Stortingsmelding angående Langskip vil bli behandlet i januar 2021. Plan for utbygging og drift (PUD) vil bli godkjent etter denne debatten.
  • I utgangspunktet omfatter Northern Lights kapasitet til å transportere, injisere og lagre opptil 1,5 millioner tonn CO2 per år. Når CO2 er fanget på land, vil den bli transportert med skip av nytt design, injisert og permanent lagret 2.600 meter under havbunnen i Nordsjøen.
  • Anleggene planlegges å komme i drift i 2024.
  • Mottaksterminal for CO2 vil bli plassert innenfor Energiparken industriområde i Øygarden kommune på Vestlandet.
  • Utnyttelseslisens EL001 "Aurora" ble tildelt i januar 2019.
  • I mars 2020 ble bekreftelsesbrønnen Eos boret og komplettert med gode resultater, og reservoaregenskapene og lagringskapasiteten ble bekreftet.
  • Det er utarbeidet planer for å øke kapasiteten til 5 millioner tonn per år gjennom ytterligere utbyggingsfaser basert på et økende kundegrunnlag.