Equinor og BP sluttfører havvindtransaksjon i USA og etablerer strategisk samarbeid

29. januar 2021 16:00 CET | Sist endret 29. januar 2021 17:34 CET
Bilde av vindturbin

Equinor og BP har sluttført sin tidligere kunngjorte transaksjon, hvor Equinor har solgt 50 prosent i havvindslisensene Empire Wind og Beacon Wind på østkysten av USA for et samlet kontantvederlag på om lag 1,1 milliarder USD, eksklusiv ordinære prisjusteringer.

Denne transaksjonen er det første steget i det strategiske samarbeidet innen havvind, der Equinor og BP kombinerer sine styrker for å oppnå lønnsom vekst innen havvind i USA. Equinor skal fortsette som operatør for prosjektene i utviklings-, bygge- og driftsfasene, og det antas at havvindparkene vil få lik bemanning fra begge selskaper når de er i drift.

Den 13. januar 2021 annonserte New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) at Equinor og BP var valgt til å forsyne delstaten New York med havvindkraft i en av de største tildelingene for fornybar energi i USA noensinne.

Tildelingen innebærer at Equinor og BP skal levere en kapasitet på 1.260 megawatt (MW) fornybar havvindkraft fra Empire Wind 2 og ytterligere 1.230 MW kraft fra Beacon Wind 1. Når dette legges til den inngåtte avtalen om å forsyne New York med 816 MW fornybar kraft fra Empire Wind 1, blir den samlede kapasiteten på 3,3 gigawatt (GW). Iverksetting av innkjøpstildelingen forutsetter en vellykket forhandling av en kjøps- og salgsavtale, som partnerskapet ser fram til å sluttføre sammen med NYSERDA.

Relaterte sider