Nedskriving av LNG-prosjekt i Tanzania

29. januar 2021 08:00 CET

Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har besluttet å skrive ned den bokførte verdien av LNG-prosjektet i Tanzania (TLNG) i selskapets regnskap med 982 million dollar. Dette vil vises under justerte inntekter for EPI-området for fjerde kvartal 2020 som blir publisert 10. februar 2021.

Til tross for fremgang de senere årene rundt det kommersielle rammeverket for TLNG har ikke prosjektøkonomien blitt forbedret nok til å rettferdiggjøre å opprettholde den bokførte verdien. TLNG-prosjektet har en forventet balansepris godt over gjennomsnittet i Equinors portefølje og er, på nåværende tidspunkt, ikke konkurransedyktig i den porteføljen. Equinor vil fortsette dialogen med myndighetene i Tanzania relatert til forhandlinger om et kommersielt, fiskalt og juridisk rammeverk som kan bidra til å gjøre TLNG til en fremtidig forretningsmulighet.

Equinor har en attraktiv prosjektportefølje innen olje og gass, samt fornybar. Denne porteføljen krever streng prioritering, for å sikre at kapital blir allokert til prosjektene som gir mest konkurransedyktig avkastning. Som vist på kapitalmarkedsdagen i februar i fjor, har Equinors olje- og gassprosjekter med forventet oppstart innen 2026 en gjennomsnittlig balansepris på under $35 per fat basert på dagens estimater. Tilsvarende for ikke-sanksjonerte olje- og gassprosjekter med forventet oppstart innen dette tiåret er en gjennomsnittlig balansepris på under $40 per fat.

Equinor har vært til stede i Tanzania siden 2007 da selskapet signerte en produksjonsdelingsavtale (PSA) med Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC). Equinor er operatør med en 65% andel, sammen med ExxonMobil som har en andel på 35%. TPDC har en rettighet til å delta med en 10% andel. Equinor har gjort ni gassfunn i blokk 2 offshore Tanzania med estimerte gassvolumer på 20 Tcf til stede.

Kontaktpersoner

Investor relations:
Peter Hutton
Direktør Investor Relations
+44 7881 918 792 (mobil)

Media:
Erik Haaland
Manager Media Relations
+47 954 21 770 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Relatert side