Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

18. februar 2021 07:48 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. februar 2021 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 18. februar 2021 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 9.525.516 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12