ENGIE og Equinor inngår samarbeid om utvikling av blått hydrogen

18. februar 2021 08:35 CET | Sist endret 18. februar 2021 08:56 CET
Bilde av digital måling med to personer

ENGIE og Equinor har inngått samarbeid for å utvikle felles initiativ for framstilling av hydrogen fra naturgass gjennom fangst, transport og lagring av CO2.

ENGIE og Equinor har signert en avtale om å undersøke utviklingen av verdikjeder for hydrogen fra naturgass – såkalt blått hydrogen – i Belgia, Nederland og Frankrike. I de kommende månedene vil de to selskapene starte samtaler med potensielle kunder for å vurdere prosjektet, samt starte dialog med andre interessenter og relevante myndigheter.

ENGIE og Equinor mener det er viktig å utvikle prosjekter i stor skala for framstilling av blått og fornybart hydrogen for å gjøre det mulig for industrikunder å redusere CO2-utslipp betydelig før 2030. Utviklingen av blått og fornybart hydrogen vil akselerere bygging av ny hydrogeninfrastruktur og gjenbruk av dagens naturgassinfrastruktur, og dermed være med og bane vei for netto nullutslipp i 2050.

Bilde av Grete Tveit
Grete Tveit, Equinors direktør for Low Carbon Solution. (Foto: Fiona Hanson / Equinor ASA)

Edouard Neviaski, administrerende direktør i ENGIEs forretningsenhet Global Energy Management, sier: – Vi er glade for å jobbe med dette prosjektet sammen med Equinor, som har vært en samarbeidspartner med vårt selskap i over 40 år. ENGIE tror bestemt at hydrogen vil spille en nøkkelrolle i energiomstillingen. ENGIE produserer fornybart hydrogen og støtter utviklingen av markedet for hydrogen med lavt karbonavtrykk. Begge disse teknologiene vil være nødvendige for å akselerere utviklingen av en robust infrastruktur og overgangen til en karbonnøytral økonomi.

Grete Tveit, Equinors direktør for Low Carbon Solutions sier: – Equinor har som mål å være et ledende selskap i energiomstillingen. Vi tror at hydrogen og CCS vil være avgjørende hvis vi skal lykkes med overgangen. Samarbeid og partnerskap vil være helt nødvendig for å finne de beste løsningene. Våre to selskap har komplementære kompetanseområder som vi kan bruke til å utvikle hydrogeninitiativer sammen.

Pressekontakter

ENGIE

  • Tiffany Ngo, kommunikasjonsansvarlig, tiffany.ngo@engie.com
  • Pauline Rivière, konsulent i Proches, pauline.riviere@agenceproches.com

Equinor

  • Eskil Eriksen, pressekontakt Media Relations, eseri@equinor.com

Relaterte sider

Om ENGIEs forretningsenhet “Global Energy Management”

Global Energy Management (GEM) er en av ENGIEs forretningsenheter. I hjertet av energikjeden, optimaliserer enheten konsernets portefølje inkludert strøm, fornybar teknologi, naturgass, miljøprodukter og bulkvarer som biomasse. Enheten utvikler også sin egen eksterne, kommersielle franchise over hele verden og tilbyr tjenester innen energiforsyning, og globale råvarer, energiomstilling, risikostyring, markedsadgang og kapitalforvaltning.

Med en stab på 1400, kontorer i 15 land, inkludert 8 hovedsteder, dekker GEM Europa, USA og Sørøst Asia (Asia Pacific).

Om Equinor

Equinor ASA er et internasjonalt energiselskap med hovedkontor i Norge. Selskapet sysselsetter rundt. 21 000 mennesker over hele verden. Equinor er allerede en av verdens mest CO2-effektive produsenter av olje og gass. Equinor utnytter sterke synergier mellom olje, gass, fornybar energi, karbonfangst og hydrogen.

Equinor deltar i et konsortium som har startet byggingen av Northern Lights-prosjektet, verdens første fullskala prosjekt for transport og lagring av CO2. Selskapet har en voksende portefølje innen havvind med vindparker i Europa og USA og er involvert i flere hydrogenprosjekter i Europa.