Korreksjon: Informasjon angående foreslått utbytte for fjerde kvartal 2020

24. februar 2021 08:10 CET

KORREKSJON - Korrigert børsmelding under gjelder børsmelding publisert 10. februar 2021. Meldingen under inneholder nå oppdatert ex-dato for eiere av ADRer på New York Stock Exchange (NYSE).

Nøkkelinformasjon vedrørende foreslått kontantutbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) for fjerde kvartal 2020.

Utbyttebeløp: 0,12
Annonsert valuta: USD
Siste dag inklusive: 11. mai 2021
Ex-dato Oslo Børs: 12. mai 2021
Ex-dato NYSE: 13. mai 2021
Record date (eierregisterdato): 14. mai 2021
Betalingsdato: 27. mai 2021

Foreslått kontantutbytte er betinget av Generalforsamlingens godkjennelse 11. mai 2021.

Øvrig informasjon: Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 19. mai 2021.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12