Equinor sluttfører nedsalg av Dogger Bank A og B

26. februar 2021 13:06 CET
Illustrasjon av vindturbin

Equinor har sluttført avtalen om å selge en 10 % eierandel i havvindprosjektene Dogger Bank A (1.200 MW) og Dogger Bank B (1.200 MW) til Eni.

Som en del av denne transaksjonen har Eni også sluttført avtalen om å kjøpe 10 % eierandel i Dogger Bank A og Dogger Bank B-prosjektene fra prosjektpartner SSE på samme vilkår.

Etter denne transaksjonen er de samlede eierandelene i Dogger Bank A og Dogger Bank B fordelt slik: SSE Renewables (40 %), Equinor (40 %) og Eni (20 %).

Eni gikk inn i Dogger Bank A og B-prosjektene med virkning fra finansiell sluttføring av prosjektfinansieringen, som fant sted 25. november 2020. Det samlede vederlaget mottatt ved sluttføring er 206,4 millioner britiske pund.

Nedsalget til Eni er Equinors tredje havvindtransaksjon på mindre enn to år. De tre transaksjonene (Salg av partneropererte andeler i Arkona, Empire Wind /Beacon Wind og Dogger Bank A og B-prosjektene) ga til sammen en regnskapsmessig gevinst på om lag 1,5 milliarder dollar.

Equinor solgte om lag 2,5 GW kapasitet i ulike prosjektfaser mot et kontantvederlag på i underkant av 2 milliarder dollar. Dette viser selskapets evne til å systematisk skape verdi fra eiendeler i verdensklasse.

A og B-fasene av vindparken Dogger Bank sikret prosjektfinansiering på konkurransedyktige betingelser, noe som understreker hvor attraktiv havvind i Storbritannia er og tilliten til partnerskapet (Joint Venture).

Tredje fase av vindparken, Dogger Bank C (1 200 MW), utvikles under en annen tidsplan. Det er ingen endring av eierskapet for Dogger Bank C, der Equinor og SSE har 50 % eierandel hver.

Kontaktpersoner

Investor relations:
Peter Hutton, direktør, Investor Relations,
+44 7881 918792 (mobil)

Pressekontakt:
Eskil Eriksen, Media Relations,
+47 958 82 534 (mobil)

Relaterte sider