Investerer i videre utvikling av Åsgard-feltet

4. mars 2021 14:11 CET
Vedlikeholdsarbeid på Åsgard B-plattformen
Arbeider på Åsgard B-plattformen. (Foto: Marit Hommedal / Equinor ASA)

Partnerne i Åsgard-lisensen har besluttet å investere i underkant av 1,4 milliarder NOK for videre utvikling av feltet og gjennomføre Åsgard B lavtrykksprosjekt.

– Vi er glade for at lavtrykksprosjektet er besluttet av Åsgard-eierne. Prosjektet vil øke utvinningen fra dagens Smørbukk-brønner og bidra til å nå planlagt utvinning for feltet. Vi tildeler også kontrakt til Aker Solutions som vil gi verdifull aktivitet og bidra til å opprettholde arbeidsplasser i en krevende tid, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Åsgard-feltet i Norskehavet kom i produksjon i 1999, og overgang til lavtrykksproduksjon er viktig for å sikre økt utvinning fra feltet.

– Vi kan fortsatt utvinne 400-500 millioner fat oljeekvivalenter fra feltet.  Med dagens oljepris betyr det en verdiskapning på mellom 150 og 200 milliarder kroner. Feltet har i dag en utvinningsgrad på nesten 50 prosent, men vår ambisjon er å hente ut 60 prosent av hydrokarbonene i reservoarene før feltet må stenges ned, sier Randi Hugdahl, produksjonsdirektør for Åsgard-feltet.

Det valgte konseptet er en modifikasjon på plattformen for å redusere innløpstrykket ved å bytte ut reinjeksjonskompressorene og bygge om deler av prosessanlegget.

Kontrakt tildelt Aker Solutions
Aker Solutions ble i desember 2019 tildelt en FEED-kontrakt (forprosjektering og design) for modifikasjonsarbeid på Åsgard B i forbindelse med lavtrykkprosjektet. Kontrakten er nå utvidet til en EPCI-kontrakt (prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon).

EPCI-kontrakten har en verdi på omtrent 800 millioner kroner og vil gi 415 årsverk fordelt over fire år for leverandøren. 240 årsverk vil være tilknyttet prosjektledelse og prosjektering som skal utføres på Aker Solutions sitt kontor i Trondheim, og 45 årsverk knyttet til prefabrikasjon som skal gjøres på verftet i Egersund. Arbeidet starter umiddelbart, og skal etter planen pågå ut 2024.

Det er vel 20 år siden gassprosesseringsplattformen Åsgard B startet produksjonen. Åsgard-gassen blir transportert i rørledningen Åsgard Transport til Kårstø i Rogaland.  Installasjonene på Åsgard har samlet levert over 2,8 milliarder fat oljeekvivalenter til en bruttoverdi på over 1000 milliarder norske kroner.

Oppstart av lavtrykksproduksjon er planlagt i 2023.

Partnere i Åsgard lisensen: Equinor (operatør) 34,57%, Petoro AS 35,69%, Vår Energi AS 22,06%, Total E&P Norge AS 7,68%.

Relatert side og nedlastinger

Fakta om Åsgard-feltet

  • Åsgard A kom i produksjon i 1999, mens gassprosesseringsanlegget på Åsgard B og gassrørledningen Åsgard Transport ble satt i drift året etter. På havbunnen befinner det seg i dag et av de mest avanserte og kompliserte havbunnsannlegg noensinne bygd med nærmere 70 brønner fordelt på 23 bunnrammer. Produksjonssystemene er spredt over et område på 20 x 60 kilometer, større enn hele Roma by.
  • Åsgard-installasjonene tar i dag imot olje og gass fra sju forskjellige felt: Midgard, Smørbukk, Smørbukk Sør, Mikkel, Morvin, Smørbukk Nordøst og Trestakk.
  • Åsgard B er en halvt nedsenkbar flytende plattform med prosessanlegg for gassbehandling og stabilisering av olje og kondensater. Plattformen ble utviklet av Kværner og skroget ble bygget av Daewoo Heavy Industries i Korea. Dekksmodulene kom fra Polen, Russland, Nederland, Sverige og Egersund og ble satt sammen med skroget i Stavanger. Plattformen var i år 2000 den største halvt nedsenkbare plattformen noensinne bygget for produksjon, med en dekksvekt på 33.700 tonn.