Tildeler rammeavtaler for 4D tauet seismisk innsamling på norsk sokkel

10. mars 2021 08:01 CET
Bilde av seismikkfartøyet Ramford Vanguard
Seismikkfartøyet Ramford Vanguard. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Equinor har tildelt PGS og Shearwater GeoServices rammeavtaler for innsamling av 4D-seismikk ved bruk av lyttekabler som slepes etter seismiske fartøy (streamerseismikk) på norsk sokkel. Avtalene har en anslått samlet verdi på om lag 700 millioner kroner.

– Dette er en ny måte å samarbeide med seismikkselskaper på. Vi beveger oss bort fra årlige anbud mot en mer langsiktig samarbeidsmodell. Dette vil gi økt forutsigbarhet og mer bærekraftige rater for leverandører i seismikkbransjen, som vanligvis er utsatt for betydelige konjunktursvingninger, sier Peggy Krantz-Underland, Equinors anskaffelsesdirektør.

PGS og Shearwater er tildelt generelle rammeavtaler som dekker firedimensjonale seismiske undersøkelser på norsk sokkel i en bindende periode på to år fra 2021. Avtalene omfatter opsjoner på to ganger to år, og kan også brukes til å foreta undersøkelser på britisk sokkel.

– 4D-seismikk gir oss mulighet til å kartlegge gjenværende olje- og gassressurser etter hvert som reservoarene blir produsert. Disse avtalene vil bidra til å optimalisere utvinningen og plassere nye brønner, slik at vi kan nå vår ambisjon om å utvinne 60 prosent av oljen og 85 prosent av gassen på norsk sokkel, sier Charlotte Bøe Tjølsen, direktør for petroleumsteknologi i Equinor.

Bilder av Peggy Krantz-Underland og Charlotte Bøe Tjølsen
Peggy Krantz-Underland, Equinors anskaffelsesdirektør, og Charlotte Bøe Tjølsen, direktør for petroleumsteknologi i Equinor.

PGS er også tildelt en egen rammeavtale for innsamling av 4D-seismikk på Gullfaks-feltet. Avtalen omfatter en eksklusiv rett til å gjennomføre inntil tre datainnsamlinger innen 2031.

PGS og Shearwater er norske seismikkselskaper med gode tekniske løsninger, moderne og velutstyrte fartøyer og en god merittliste hos Equinor. De nye avtalene vil skape viktig aktivitet for leverandørene.

Offshoreoperasjonene vil bli støttet fra PGS sitt kontor i Oslo og Shearwaters kontorer i Bergen og Gatwick.

Relatert side

Seismikk

  • I en seismisk innsamling sendes lydbølger ned i undergrunnen. Lydbølgene reflekteres tilbake til sensorer som enten er plassert på havbunnen eller slepes i vannet etter et seismikkfartøy. 3D-seismikk samles inn ved hjelp av flere parallelle lyttekabler. Dette gir et tredimensjonalt og detaljert bilde av undergrunnen.
  • 4D-seismikk består av gjentatte 3D-innsamlinger. 4D-seismikk utføres for å se om det har skjedd forandringer i reservoaret som følge av produksjon eller injeksjon over tid. Dette brukes til å optimalisere produksjonen fra feltene.