Oljefunn nær Johan Castberg-feltet i Barentshavet

10. mars 2021 08:24 CET
Boreriggen Songa Enabler
Boreriggen Transocean Enabler. (Foto: Jan Arne Wold / Woldcam - Equinor ASA)

Equinor og partnerne Vår Energi og Petoro har funnet olje i undersøkelsesbrønn 7220/7-4 i utvinningstillatelse 532 i Barentshavet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 5 og 8 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje, tilsvarende 31 – 50 millioner fat utvinnbar olje.

– Det kreves utholdenhet og langsiktighet for å lykkes i Barentshavet. Dette funnet styrker vår tro på mulighetene som finnes, ikke minst rundt Castberg, Wisting, Snøhvit og Goliat-områdene, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel.

Brønnen ble boret om lag 10 kilometer sørvest fra funnbrønnen 7220/8-1 på Johan Castberg-feltet og 210 kilometer nordvest for Hammerfest.

Equinor har vært aktiv i Barentshavet siden åpningen for mer enn førti år siden. Undersøkelsesbrønn 7220/7-4 er den første av fire planlagte letebrønner for Equinor i Barentshavet i år (som operatør eller partner).

– Equinor har over mange år bygget sterke kompetansemiljøer for leting, utbygging og drift i Harstad og Hammerfest. Oppfølgingen av dette funnet vil styrke dette arbeidet fremover, sier Ashton.

Portrett av Nick Ashton
Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Brønnen påtraff 109 meter olje i Stø- og Nordmela formasjonene. Topp reservoar ble påtruffet på et vertikalt dyp på 1788 meter under havflaten. Den forventede gasskappen er ikke påtruffet i brønnen.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Videre utvikling av funnet inn mot planlagt infrastruktur for Johan Castberg-feltet vil bli vurdert på et senere tidspunkt. De påviste ressursene kan dermed gi ytterligere viktig verdiskaping og skatteinntekter til samfunnet fra Johan Castberg-feltet.

Dette er den ellevte letebrønnen i utvinningstillatelse 532. Tillatelsen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2080 meter under havflaten, og ble avsluttet i Tubåen-formasjonen av tidligjura alder. Havdypet er 351 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7220/7-4 ble boret av boreinnretningen Transocean Enabler som nå går tilbake og fortsetter på Johan Castberg-feltet, der Equinor ASA er operatør.

Relatert side