Lavkarbon-hat-trick i Storbritannia

17. mars 2021 08:00 CET | Sist endret 17. mars 2021 10:22 CET
Illustrasjon av de tre lavkarbonprosjektene

Alle de tre Equinor-prosjektene som skal oppnå store reduksjoner av utslipp fra industrien og støtte ren vekst på østkysten av Storbritannia har mottatt offentlig støtte fra britiske myndigheter. Med en kombinasjon av private og offentlige midler, skal Equinor og partnerne nå videreutvikle disse prosjektene for å skape verdens første klimanøytrale industriklynge innen 2040.

Den 17. mars kunngjorde den britiske regjeringen tildelingen av finansiering fra det britiske Industrial Strategy Challenge Fund (ISCF) til tre prosjektkonsortier der Equinor er direkte involvert:

  • Zero Carbon Humber (ZCH), et partnerskap på tolv selskaper som skal gjøre Storbritannias største industriklynge klimanøytral gjennom å gradvis ta i bruk hydrogen med lavt karbonavtrykk, karbonfangst og negative utslipp i hele Humber-området. Første prosjekt er det Equinor-ledede H2H Saltend, et anlegg for produksjon av hydrogen med lave karbonutslipp, og et rørledningsnett for hydrogen og karbondioksid på tvers av industriområdene i Humber utviklet av National Grid Ventures.
  • Net Zero Teesside (NZT), et partnerskap med fem selskaper som skal av-karbonisere industriklyngen i Teesside med karbonfangst og bygge et nytt gasskraftverk med avansert karbonfangstteknologi.
  • Northern Endurance Partnership (NEP), et partnerskap på seks selskaper (med ENI, National Grid, Shell, Total og operatøren bp) som skal utvikle infrastruktur for karbondioksidtransport og lagring i britisk del av Nordsjøen som kan benyttes av både ZCH og NZT.

De tre vellykkede budene beløper seg til 229 millioner britiske pund i privat og offentlig finansiering, der Equinor og partnerne bidrar med mer enn to tredeler av totalsummen.

Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor, og Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.

– Klimaendringene er en felles utfordring som krever samarbeid mellom myndigheter, bransjer og samfunn. Finansieringen fra britiske myndigheter viser dette i praksis, og vi er glade for at disse tre banebrytende prosjektene nådde opp. I samarbeid med våre partnere og interessenter vil Equinor fortsette å benytte vår kompetanse for å realisere disse prosjektene. Slik kan vi sammen demonstrere den betydelige verdien som karbonfangst og -lagring og hydrogen kan skape for lokalsamfunn og land i en klimanøytral framtid, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.

Finansieringen fra britiske Research & Innovation og fra Equinor og partnerne vil bli brukt i hvert av prosjektene for sikre videre fremdrift gjennom detaljprosjektering- og designfasene og fram til det kan tas en endelig investeringsbeslutning for hvert av prosjektene, forutsatt at det samtidig skjer en utvikling av britiske retningslinjer som støtter dette.

– Tildelingene er gode nyheter for Storbritannia og Equinor. Humber og Teesside står for nesten halvparten av Storbritannias industrielle utslipp. For å oppnå klimanøytralitet er det derfor veldig verdifullt å håndtere utslipp fra begge industriklynger sammen. Lanseringen av karbonfangst, -bruk og -lagring på tvers av Storbritannias industriklynger støtter myndighetenes mål om et grønt skifte. Dette skal oppnås ved å sikre og skape mange høykompetansejobber, og vil etablere Storbritannia som et ledende land i verden innen hydrogen og lavkarbonteknologier. Som Storbritannias ledende energileverandør vil vi fortsette å samarbeide med våre partnere for å videreføre våre prosjekter til endelig investeringsbeslutning, og engasjere oss lokalt og nasjonalt for at dette skal skje, sier Grete Tveit, direktør for lavkarbonløsninger i Equinor.

I Norge startet Equinor og partnerne i januar 2021 byggingen av Northern Lights, Europas første karbonfangst og -lagringsprosjekt i kommersiell skala, etter at Stortinget vedtok å godkjenne finansieringen i desember. Byggearbeidet forventes å være ferdig i slutten av 2023, og første driftsfase starter i løpet av 2024.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Eskil Eriksen
eseri@equinor.com
+47 95882534

Relaterte sider

Bilde av Saltend Chemicals Park
Saltend Chemicals Park. (Foto: px Group)

Om Equinor i Storbritannia

Equinor har hatt virksomhet i Storbritannia i over 35 år. Selskapet har hovedkontor i Norge og 22.000 ansatte over hele verden, hvorav over 650 i Storbritannia. Som et bredt energiselskap har Equinor forpliktet seg til langsiktig verdiskaping i en lavkarbonframtid, og har som mål å være et klimanøytralt selskap innen 2050.

Equinor er Storbritannias ledende energileverandør, og støtter den britiske økonomien ved å investere milliarder i en nødvendig infrastruktur for energiforsyning, og samarbeide med over 700 leverandører i hele Storbritannia. Energiforsyningen fra Norge dekker over en fjerdedel av Storbritannias etterspørsel etter gass og om lag en femtedel av etterspørselen etter olje – begge produseres med et av de laveste karbonavtrykkene i bransjen. Selskapet er operatør for oljefeltet Mariner, en av de største og mest digitaliserte offshore-investeringene i Storbritannia de siste ti årene, og utvikler Rosebank, det største uutviklede feltet i Storbritannia. Begge prosjektene støtter hundrevis av jobber og økonomisk aktivitet i Skottland.

I Storbritannia leverer Equinor i dag elektrisitet til om lag 750.000 hjem gjennom sine tre vindparker: Sheringham Shoal, Dudgeon, og verdens første flytende vindpark, Hywind Scotland, som er knyttet sammen med Batwind, verdens første batteri for havvind. I samarbeid med SSE Renewables bygger Equinor verdens største havvindpark, Dogger Bank, utenfor nordøstkysten av England, og utvikler planer om å utvide vindparkene Dudgeon og Sheringham Shoal. Selskapet er også en leder innen både karbonfangst, -bruk og -lagring (CCUS) og hydrogen, og utvikler hydrogenproduksjonsanlegget H2H Saltend, som er sentralt i Zero Carbon Humber-alliansen, og samarbeider i Net Zero Teesside-prosjektet og Northern Endurance Partnership.