Hywind Scotland fortsatt best blant havvindparker på britisk sokkel

23. mars 2021 08:00 CET | Sist endret 17. april 2021 09:22 CEST
Bilde av havvindparken Hywind Scotland
Hywind Scotland havvindpark. (Foto: Øyvind Gravås / Woldcam)

For tredje år på rad har Hywind Scotland, verdens første flytende havvindpark, oppnådd høyest gjennomsnittlig kapasitetsfaktor av alle vindparker i Storbritannia.

Med en gjennomsnittlig kapasitetsfaktor på 57,1 % i løpet av de tolv måneder fram til mars 2020, satte den flytende havvindparken ny rekord i Storbritannia.

I løpet av sine første to år i drift, oppnådde vindparken en gjennomsnittlig kapasitetsfaktor på 54 %. Til sammenligning er gjennomsnittet for en havvindpark i Storbritannia på om lag 40 %. Kapasitetsfaktoren er forholdet mellom faktisk energiutbytte over en gitt periode og høyest mulig utbytte. En høyere kapasitetsfaktor vil si færre avbrudd og høyere verdi.

Med disse toppresultatene har den Equinor-opererte vindparken virkelig bevist potensialet som ligger i flytende havvind. Dette baner vei for Storbritannias kunngjøring om utbygging av 1 GW flytende havvind i Storbritannia innen 2030.

Equinor er det ledende selskapet i verden innen flytende havvind. Når Hywind Tampen kommer i produksjon i 2022, vil selskapet være operatør for en tredjedel av all flytende havvindproduksjon på verdensbasis..

– I Equinor arbeider vi hele tiden med å bedre vindparkenes ytelse, samtidig som vi sørger for å ta lærdom for å støtte framtidige prosjekter. Turbinene på Hywind Scotland er dekket av sensorer for å hente ut så mye data fra vindparken som mulig. Vi overvåker alt fra ballast, fortøyning og strukturelle belastninger til mer regelmessige data fra sensorene på vindturbinene, for å se hvordan vi kan optimalisere denne nyskapende teknologien på best mulig måte mens vi forbereder utvikling i stor skala. Vi deler noe data på tvers av industrien for å bidra til utvikling av teknologien på verdensbasis, og ikke bare innenfor våre egne operasjoner, sier Sonja Chirico Indrebø, anleggsleder for Hywind Scotland og Dudgeon, den bunnfaste havvindparken utenfor kysten av nord-Norfolk, som også kan vise til sterke resultater.

Bilder av Sebastian Bringsværd og Sonja Chirico Indrebø
Sebastian Bringsværd, leder for utvikling av flytende havvind i Equinor, og Sonja Chirico Indrebø, anleggsleder for Hywind Scotland og Dudgeon.

Som det første prosjektet i sitt slag, har Hywind Scotland gitt verdifulle data og resultater, som vil bidra til videreutvikling av hele industrien.

– Det er flott å se resultatene som Hywind Scotland og teknologien bak flytende havvind fortsetter å levere. Potensialet i flytende havvind er enormt. Med tilgang til større havdyp og dermed høyere og jevnere vindhastigheter, er ikke flytende havvind bare en effektiv måte å produsere strøm fra vind på, denne spennende teknologien kan også skape arbeidsplasser og verdi for de landene som støtter flytende havvind. Bare i Storbritannia snakker vi om minst 17.000 jobber og 33 milliarder GBP i brutto verdiskaping innen 2050. Vi mener at Skottland har potensial til å utvikle en konkurransedyktig havvindindustri på verdensbasis, og ha en reell sjanse til å øke utbyggingen av flytende havvind, sier Sebastian Bringsværd, leder for utvikling av flytende havvind i Equinor.

Som et stort og globalt ledende selskap innen havvind, med mange tiårs erfaring fra utvikling av energi til havs, olje og gass, er Equinor i en unik posisjon til å være pådriver for bruk av flytende havvind på verdensbasis.

I 2009 installerte Equinor den første flytende havvindturbinen noensinne, og Hywind Scotland fulgte etter i 2017, som verdens første kommersielle flytende havvindpark. Selskapet utvikler nå et enda større prosjekt, Hywind Tampen, på norsk sokkel. Prosjektet som er under utbygging er i rute, og vil bli verdens største flytende havvindpark. Det vil også bli det første prosjektet som skal bruke vindkraft til avkarbonisering av olje- og gassproduksjon til havs.

En rapport som ORE Catapult nylig har offentliggjort, viser mulige veier for vekst og kostnadsreduksjoner for flytende havvind.

Stor skala er nøkkelen til å redusere kostnader, og Equinor har allerede sett en reduksjon i investering per megawatt på 70 % mellom sitt første demonstrasjonsprosjekt med en kapasitet på 2,3 MW, og Hywind Scotland med en kapasitet på 30 MW. Selskapet venter en ytterligere reduksjon på 40 % mellom Hywind Scotland og Hywind Tampen, som vil få en kapasitet på 88 MW.

Illustrasjon av kostnadsreduksjoner for flytende havvind-løsninger
(Illustrasjon: Equinor)

– Den globale energiindustrien har vært positivt overrasket over den raske nedgangen i kostnader ved bruk av bunnfaste havvindparker. Vi har arbeidet med flytende havvind i over ti år, og vi ser at det er mulig å oppnå betydelige kostnadsreduksjoner gjennom stor skala og erfaring, noe som vil bane vei for at flytende havvind kan bli fullt ut kommersialisert, sier Bringsværd.

Skaper jobber
Bare i Storbritannia anslås det at det kan skapes inntil 17.000 jobber og en brutto verdi på 33,6 milliarder GBP innen 2050, som et resultat av denne nyskapende teknologien. De nye områdene som åpnes ved bruk av flytende havvind, vil føre til at de økonomiske fordelene ved havvind vil spre seg enda mer, og gi langsiktige jobber på steder som ikke er egnet for bunnfaste vindturbiner.

Storbritannia er et av de første landene til å sette seg et formelt mål for flytende havvindproduksjon, som er på 1 GW innen 2030. Equinor og andre i industrien har imidlertid tro på at vi kan gå enda lenger, inntil 2 GW innen 2030, og utvikle en rekke prosjekter med kapasitet på mange GW for å nå Storbritannias mål om klimanøytralitet på lengre sikt.

Relaterte sider og nedlastinger

Om Equinor

Equinor har en ambisjon om å være et ledende selskap i det grønne skiftet. Energiselskapet forsyner over én million europeiske husstander med fornybar energi fra havvindparker i Storbritannia og Tyskland. Equinor utvikler store havvindområder på østkysten av USA, i Østersjøen og i Nordsjøen. I Nordsjøen er Equinor i ferd med å bygge ut verdens største havvindpark, Dogger Bank, og verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen. Selskapet posisjonerer seg for framtidige havvindmuligheter på flere steder, blant annet i Europa, USA og Amerika samt Asia.