Betydelig oljefunn nær Fram-feltet i Nordsjøen

24. mars 2021 08:31 CET
Kart over Blasto-funnet

Equinor har sammen med partnerne Vår Energi, Idemitsu Petroleum og Neptune Energy gjort årets hittil største funn på norsk sokkel. Foreløpige beregninger er mellom 12 og 19 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 75 – 120 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

– Funnet revitaliserer et av de mest modne områdene på sokkelen. Med funn i fire av fire prospekt i Fram-området det siste halvannet året har vi påvist volum som samlet vil gi betydelig verdiskaping til fellesskapet, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel.

Undersøkelsesbrønnene 31/2-22 S og 31/2-22 A i Blasto-prospektet i utvinningstillatelsene 090, 090 I og 090 E ble boret om lag 3 kilometer sørvest for Fram-feltet, 11 kilometer nordvest for Troll-feltet og 120 kilometer nordvest for Bergen.

Kvaliteten på ressursene og nærheten til eksisterende infrastruktur sørger for at funnene kan utvikles og produseres i tråd med Equinors klimamål. Ambisjonen er å redusere klimagassutslippene fra egenopererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2018.

Bilde av Nick Ashton
Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Equinor er allerede industriledende når det gjelder produksjon med lave CO2-utslipp. Funnene i Fram-området vil hjelpe oss å nå våre mål om ytterligere 40% reduksjon innen 2030 samtidig med at vi klarer å opprettholde dagens produksjonsnivå, sier Ashton.

Undersøkelsesbrønn 31/2-22 S påtraff en total oljekolonne på om lag 30 meter i øvre del av Sognefjordformasjonen og en oljekolonne på om lag 50 meter i nedre del av Sognefjordformasjonen. Olje-vann-kontaktene ble påvist ved henholdsvis 1860 meter og 1960 meter.

Undersøkelsesbrønn 31/2-22 A påtraff sandsteiner med god til meget god reservoarkvalitet i Sognefjordformasjonen, men reservoaret er vannfylt og brønnen klassifiseres som tørr.

Rettighetshaverne regner funnet som kommersielt og vil vurdere tilknytning til andre funn samt eksisterende infrastruktur i området.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning.

Dette er den 1. og 2. letebrønnen i utvinningstillatelse 090 I. Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunden «TFO2017».

Brønn 31/2-22 S ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2282 meter under havoverflaten og et målt dyp på 2379 meter under havoverflaten. Brønn 31/2-22 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2035 meter under havoverflaten og et målt dyp på 2207 meter under havoverflaten.

Havdypet er 349 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene ble boret av boreinnretningen West Hercules som nå skal bore undersøkelsesbrønn 34/6-5 S i utvinningstillatelse 554 i nordlige Nordsjø.

Relaterte sider og nedlastinger