Sikkerhetsresultatene for Equinor i første kvartal 2021

20. april 2021 09:00 CEST | Sist endret 20. april 2021 09:08 CEST
Bilde av arbeidere på Johan Sverdrup-feltet
Arbeidere på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Sikkerhetsstatistikken for første kvartal 2021 viser færre alvorlige hendelser og personskader i Equinor sammenliknet med samme periode i fjor.

– Vi jobber for å styrke sikkerhetsresultatene våre ytterligere gjennom daglig forbedringsarbeid og målrettede prosjekter. En viktig del av dette arbeidet er økt åpenhet om sikkerhetsresultater. Ved å dele resultater og erfaringer bredt i industrien, ønsker vi å bidra til større bevissthet om hvordan vi sammen kan jobbe enda bedre for å redusere risiko og unngå hendelser og skader både hos egne ansatte og hos leverandører, sier konserndirektør Jannicke Nilsson.

Gjennomsnittlig 12 måneders alvorlig hendelsesfrekvens SIF (antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer), er per mars på 0,5, samme nivå som ved utgangen av 2020. SIF inkluderer både hendelser som har fått en faktisk alvorlig konsekvens (skade) og alvorlige potensielle hendelser.

I årets første kvartal er det registrert 10 alvorlige hendelser mot 21 alvorlige hendelser for samme periode i 2020.  12 måneders TRIF (antall typer personskader per million arbeidstimer) er på 2,3, samme som ved utgangen av 2020.  I perioden er det registrert 66 skader mot 78 i første kvartal 2020.

Jannicke Nilsson, konserndirektør (chief operating officer). (Foto: Ole Jørgen Bratland)

I løpet av årets tre første måneder er det registrert to gasslekkasjer, én på Visund-feltet i Nordsjøen, og én hydrogenlekkasje på Mongstad-raffineriet. Seks lekkasjer ble rapportert for samme periode i fjor. Ingen alvorlige brønnhendelser har blitt rapportert i første kvartal 2021.

Forbedring og læring krever dialog og samarbeid
– Antallet hendelser er fremdeles for høyt og vi ser behovet for å styrke vår risikoforståelse. Samtidig må vi vise at vi lærer av tidligere hendelser ved å unngå nye hendelser. Først da lykkes vi med å ta sikkerhetsarbeidet vårt til et nytt nivå, sier Nilsson.

Nilsson understreker at en av de sterkeste forutsetningene for god og kontinuerlig forbedring av sikkerhetsarbeidet bygger på trepartssamarbeidet mellom myndigheter, de ansattes representanter og selskapet.

– I noen sammenhenger vil det være ulike syn på hva som er de beste tiltakene for å nå våre felles mål. For oss er tett dialog med både tilsynsmyndigheter og tillitsvalgte avgjørende for sikkerhetsarbeidet. Vårt felles mål er å styrke sikkerhetskulturen og sikre at alle kommer trygt hjem. Dette gjør vi gjennom arbeidet med veikartet vårt «jeg er sikkerhet». Gjennom chartersamarbeid og nettplattformen alwayssafe.no har vi et felles initiativ på tvers i bransjen for å styrke sikkerhetskultur og jobbe sammen mot målet om fravær av storulykker, og å unngå skader og uønskede hendelser i vårt daglige arbeid, sier Nilsson.

Relaterte sider og nedlastinger