Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. april 2021 07:47 CEST | Sist endret 23. april 2021 08:44 CEST

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. april 2021 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 20. april 2021 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 10.120.374 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har Equinors primærinnsidere, samt deres nærstående, fått tildelt bonusaksjer til gjennomsnittspris på NOK 167,37 pr. aksje. Detaljer om fordeling av aksjer er angitt i tabell nedenfor.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12