Olje- og gassfunn i Norskehavet

21. april 2021 10:11 CEST
Kart over Tyrihans-feltet

Equinor og partnerne Total E&P Norge AS og Vår Energi AS har funnet olje og gass i et nytt segment tilhørende Tyrihans-feltet i Norskehavet. Foreløpige beregninger er mellom 3,0 og 4,2 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 19 – 26 millioner fat oljeekvivalenter.

– Det er oppløftende å påvise nye ressurser som kan styrke levetiden til produserende felt i Norskehavet, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel.

Undersøkelsesbrønn 6407/1-A-3 BH i utvinningstillatelse 073 ble boret fra brønnramme A på Tyrihans Nord. Tyrihans-feltet ligger i den midtre delen av Norskehavet, om lag 25 kilometer sørøst for Åsgard-feltet og 220 kilometer nordvest for Trondheim. Rettighetshaverne vurderer funnet som kommersielt og vil igangsette produksjon umiddelbart.

– Beliggenheten gjør oss i stand til å sette funnet i produksjon over Tyrihans-feltet umiddelbart noe som både gir god lønnsomhet og lave CO2-utslipp fra produksjonen, sier Ashton.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av nedre-midtre jura alder (Ile- og Tilje-formasjonene).

Portrett av Nick Ashton
Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Brønnen påtraff en gasskolonne på om lag 43 meter og en oljekolonne på om lag 15 meter i Ile-formasjonen, hvorav om lag 76 meter sandstein av moderat til god reservoarkvalitet. I Tilje-formasjonen var reservoaret vannførende med moderat til god kvalitet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking. Dette er den sjette letebrønnen som er boret på Tyrihans-feltet og den femte letebrønnen boret i utvinningstillatelsen 73 som ble tildelt i 5. runde i 1982.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3998 meter under havoverflaten og et målt dyp på 5332 meter. Brønnen ble avsluttet i Åre-formasjonen av nedre jura alder.

Havdypet er 288 m. Piloten vil bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/1-A-3 BH ble boret av boreinnretningen Transocean Norge som nå fortsetter med å bore produsenten 6407/1-A-3 CH på Tyrihans-feltet.

Relaterte sider og nedlastinger