Equinor og Vårgrønn inngår samarbeid om flytende vind på Utsira Nord

6. mai 2021 07:00 CEST
Hywind Skottland foto
Bilde fra den flytende havvindparken Hywind Scotland. (Foto: Øyvind Gravås/Woldcam - Equinor ASA)

Equinor og Vårgrønn har inngått en samarbeidsavtale om felles søknad for havvindareal i Norge i Utsira Nord-området.

Gjennom en samarbeidsavtale ønsker Equinor og Vårgrønn, et norsk selskap innen fornybar energi eid av HitecVision og Eni, å utarbeide og sende inn felles søknad til norske myndigheter om utvikling av flytende havvind på Utsira Nord utenfor vestkysten av Utsira og Haugalandet i den norske delen av Nordsjøen.

Olje- og energidepartementet har åpnet to områder for produksjon av fornybar energi til havs (Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II), og myndighetene arbeider nå med lisensprosessen for norske havvindprosjekter.

Nordsjøen har blant de beste vindressursene i verden og er godt kjent for de to havvindselskapene.

– Vindressursene i Nordsjøen er blant de beste i verden. En flytende havvindpark på Utsira Nord kan bli det neste prosjektet i stor skala som kan fremme industrialisering av flytende havvind og skape nye muligheter for norsk industri. Sammen med Vårgrønn ønsker vi å bidra til et nytt kapittel i Norges energihistorie og posisjonere flytende havvind som en ny bransje som bidrar til det grønne skiftet. Som det ledende selskapet innen utvikling av flytende havvind har Equinor den nødvendige erfaring og kompetanse til å utvikle Norges neste flytende havvindpark i full skala etter Hywind Tampen, sier Equinors konserndirektør for Nye energiløsninger, Pål Eitrheim.

Ole Ertvaag (t.v.) og Pål Eitrheim
Ole Ertvaag (t.v.), konsernsjef for HitecVision, og Pål Eitrheim, Equinors konserndirektør for Nye energiløsninger. (Foto: Arne Reidar Mortensen)

– Vårgrønn er glade for å inngå et samarbeid med Equinor om flytende havvind og bidra til fortsatt utvikling av Norge som en ledende energinasjon. Dette prosjektet vil bli vesentlig for vår ambisjon om å eie og drive 1 gigawatt (GW) installert kapasitet innen 2030. Utviklingen av et hjemmemarked for havvind, spesielt flytende, vil være viktig for å utvikle den norske leverandørbransjen og posisjonere nye teknologier for et voksende globalt havvindmarked. Vårgrønn og våre eiere har kompetansen og et sterkt engasjement for å bidra i bygging av en ny bransje innen fornybarsektoren på norsk sokkel, sier Olav Hetland, konsernsjef i Vårgrønn.

Vårgrønn er et selskap som eies i fellesskap av det globale energiselskapet Eni og det norske energi- og investorselskapet HitecVision.  Equinor og Eni er allerede partnere i Dogger Bank som nå bygges i Nordsjøen, og som blir verdens største havvindpark når den står ferdig. HitecVision og Eni har et langvarig samarbeid gjennom Vår Energi – det største uavhengige olje- og gasselskapet i Norge, og dessuten er partner i Hywind Tampen-prosjektet.

Siden 1980-årene har HitecVision vært en ledende entreprenør og investor i energibransjen, og har investert i, kjøpt eller bygd opp mer enn 200 selskaper. Både HitecVision og Eni har i senere tid gitt fornybar energi en sentral plass i selskapenes strategier for å bidra til å fremskynde det grønne skiftet. Vårgrønn bygger på styrkene, erfaringene og kapasiteten til både HitecVision og Eni for å nå sine ambisjoner innen fornybar energi.

Med mer enn ti års driftserfaring fra flytende havvind er Equinor verdensledende på utvikling av flytende havvind med flytende vindturbiner allerede installert og i produksjon. Equinor har klart å redusere kostnadene for hvert flytende havvindsprosjekt selskapet har utviklet:

Mellom demonstrasjonsprosjektet Hywind i 2009 og Hywind Scotland i 2017, reduserte selskapet investeringskostnadene per megawatt med 70 %. Når Hywind Tampen starter opp neste år er ambisjonen å redusere kostnadene ytterligere med mer enn 40 %.

For begge Equinors flytende havvindprosjekter har norske leverandører vist evne til å konkurrere i et globalt marked med 30 % norsk andel på Hywind Scotland og 50 % på Hywind Tampen.

Relaterte sider og nedlastinger

Utsira Nord kart