Investeringsbeslutning for Bacalhau fase 1 i Brasil

1. juni 2021 08:30 CEST | Sist endret 1. juni 2021 09:39 CEST
Bacalhau produksjonsskip illustrasjon

Equinor (operatør) og ExxonMobil, Petrogal Brasil og Pré-sal Petróleo SA (PPSA) har besluttet å bygge ut fase 1 av Bacalhau-feltet i det brasilianske pre-salt-området Santos. Investeringen er på om lag 8 milliarder USD.

– Dette er en spennende dag. Bacalhau blir den første utbyggingen i pre-salt-området som drives av en internasjonal operatør, en utbygging som vil skape store verdier for Brasil, Equinor og partnerne. Et godt samarbeid med partnere, brasilianske myndigheter og leverandører har ført fram til en investeringsbeslutning for Bacalhau-feltet, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

– Bacalhau er et globalt konkurransedyktig prosjekt, med en balansepris på under 35 USD i en sentral energiregion. Anslåtte utvinnbare reserver i første fase er på over én milliard fat olje, sier Nylund.

Utbyggingsplanen ble godkjent av det brasilianske reguleringsorganet ANP (National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels) i mars 2021.

– Bacalhau er et viktig steg på veien mot å realisere vår strategiske ambisjon om å styrke vår tilstedeværelse i Brasil. Det er også et viktig prosjekt for landet, siden det representerer betydelige investeringer, ringvirkninger i forsyningskjeden og lokal sysselsetting, sier Veronica Coelho, Equinors landsjef i Brasil.

Arne Sigve Nylund (t.v.) og Veronica Coelho - portretter
Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor, og Veronica Coelho, Equinors landsjef i Brasil.

– Utbyggingen av Bacalhau-feltet er en strategisk investering i vår globale portefølje, og har potensial til å gi høye inntekter til ExxonMobil, våre partnere og det brasilianske folk. Dette prosjektet er utviklet gjennom det sterke samarbeidet mellom ExxonMobil, Equinor, Petrogal og myndighetene, sier Juan Lessmann, landsjef for ExxonMobil i Brasil.

– Bacalhau er et offshore-prosjekt i verdensklasse, med lav balansepris og lave CO2-utslipp. Dette prosjektet vil bidra i stor grad til at Galp kan fortsette sin konkurransedyktige vekst i oppstrømsvirksomheten. Investeringen viser Galps satsing på fortsatt vekst i Brasil, og ved å lykkes vil selskapet skape positive resultater for Galps interessenter i og utenfor landet, sier

Thore Kristiansen, COO Upstream i Galp.

– Bacalhau-feltet er et resultat av å løse svært kompliserte tekniske utfordringer, uten å miste oversikten over de positive økonomiske og sosiale aspektene. Bacalhau-feltet representerer den store fordelen som utenlandske selskaper kan tilføre utbyggingen av pre-salt-området og Brasil. PPSA er stolt av det tette og gode partnersamarbeidet, som lover å skape svært gode resultater for landet, sier Eduardo Gerk, konsernsjef i PPSA.

Oljeproduksjonen skal etter planen starte i 2024. På grunn av koronapandemien og usikkerheten som er knyttet til den, kan prosjektplanene bli endret på grunn av helse- og sikkerhetsrestriksjoner.

Group photo Bacalhau partners
Eduardo Gerk (t.v.) - Director-President, Pré-Sal Petróleo S.A., Juan Lessmann - Lead Country Manager, ExxonMobil Brasil, Veronica Coelho - landsjef for Equinor i Brasil, Miguel Pereira – konsernsjef, Petrogal Brasil og Trond Stokka Meling – Equinors prosjektleder for Bacalhau. (Foto: Aline Massuca)

Feltutbygging
Bacalhau-feltet strekker seg over to lisenser, BM-S-8 og Norte de Carcará og er et karbonatreservoar av høy kvalitet, som inneholder lettolje med minimalt med forurensende stoffer.

Utbyggingen skal bestå av 19 havbunnsbrønner, som skal kobles til et flytende produksjons- og lagerskip på feltet. Dette blir et av de største produksjons- og lagerskipene i Brasil, med en produksjonskapasitet på 220.000 fat per dag, og en lagerkapasitet på to millioner fat. Den stabiliserte oljen skal lastes på skytteltankskip, og gassen fra fase 1 skal reinjiseres i reservoaret.

Leverandøren av produksjons- og lagerskipet skal drive skipet det første året. Deretter planlegger Equinor å overta driften av anleggene til utgangen av lisensperioden.

Det er arbeidet mye med å redusere utslipp fra produksjonsfasen, blant annet ved å innføre et kombinert gassturbinsystem for å øke energieffektiviteten i kraftstasjonen. Dette vil føre til effektiv kraftproduksjon og fleksibel varmetilførsel.

Gjennomsnittlig CO2-intensitet gjennom feltets levetid ventes å være på under 9 kg per produsert fat, noe som er betydelig lavere enn det globale gjennomsnittet på 17 kg per fat. Arbeidet med å redusere utslipp og øke energieffektiviteten vil fortsette gjennom hele feltets levetid.

Partnere i Bacalhau: Equinor 40 % (operatør), ExxonMobil 40 %, Petrogal Brasil 20 % og Pré-sal Petróleo SA (statseid selskap som håndterer produksjonsdelingsavtalen).

Hovedkontrakter som er tildelt

Forprosjekteringskontrakter (FEED) og kontrakter for prosjektering, anskaffelser og bygging (EPC)

 • Subsea Integration Alliance, SIA, som er dannet av Subsea7 og OneSubsea for havbunnsutstyr, kontrollkabel, stigerør og brønnstrømrør (SURF).
 • MODEC Inc for flytende produksjons- og lagerskip (FPSO).

Kontrakter for flyttbare boreenheter

 • Seadrill Management S PTE Ltd, West Saturn boreskip

Bore- og brønnservicekontrakter

 • Baker Hughes do Brasil Ltda
 • Halliburton Produtos Ltda
 • Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda

Landbasert forsyningsbase

 • Triunfo Logistica Ltda

Fakta

 • Funnet ble gjort av Petrobras i 2012
 • Equinor har vært operatør siden 2016
 • Ligger 185 km fra kysten av Ilhabela/SP i delstaten São Paulo, i et område med havdyp på 2050 meter
 • Fase 1 av utbyggingen omfatter en produksjon på 220.000 fat/dag
 • 19 havbunnsbrønner som kobles til produksjons- og lagerskipet 
 • Det planlegges oppstart av oljeproduksjonen i 2024

Relaterte sider