Innstilling fra Equinors valgkomité

1. juni 2021 08:03 CEST | Sist endret 1. juni 2021 08:10 CEST

Valgkomiteen i Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) anbefaler at selskapets bedriftsforsamling gjenvelger alle de aksjonærvalgte medlemmer av Equinor ASAs styre.

Valgkomiteen anbefaler gjenvalg av Jon Erik Reinhardsen som styreleder, gjenvalg av Jeroen van der Veer som nestleder samt gjenvalg av Bjørn Tore Godal, Rebekka Glasser Herlofsen, Anne Drinkwater, Jonathan Lewis, Finn Bjørn Ruyter og Tove Andersen som aksjonærvalgte styremedlemmer til Equinor ASAs styre. Valgkomiteen har vektlagt kontinuitet i styret i en tid hvor selskapet er i stor endring, herunder ny konsernledelse.

Valg til Equinors styre finner sted i selskapets bedriftsforsamling tirsdag 8. juni 2021. Det foreslås at valget får virkning fra 1. juli 2021 og inntil det ordinære valget av aksjonærvalgte medlemmer til styret i 2022.

Kontaktpersoner:

  • Tone Lunde Bakker, leder av valgkomiteen
  • Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Equinor,
    Sissel Rinde, +47 412 60 584.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Relatert side