Oljefunn nær Visund i nordlig Nordsjø

14. juni 2021 08:40 CEST
Garantiana West map

Equinor og partnerne Vår Energi og Aker BP har funnet olje i utvinningstillatelse 554. Utvinnbare ressurser er anslått til å være mellom 1,3 og 3,6 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 8-23 millioner fat oljeekvivalenter.

– Dette er den første Equinor-opererte brønnen i utvinningstillatelsen, og er det femte funnet på norsk sokkel i år. Funnet er i tråd med veikartet vårt om å lete nær eksisterende infrastruktur for å sikre ytterligere lønnsomhet, sier Rune Nedregaard, områdedirektør for Utforskning og Produksjon Sør.

Undersøkelsesbrønnene 34/6-5 S og 34/6-5 ST2 på Garantiana West-prospektet ble boret om lag 10 kilometer nordøst for Visund-feltet, og 120 kilometer vest for Florø.

Primært letemål for undersøkelsesbrønn 34/6-5 S var å påvise hydrokarboner i Cook- formasjonen av tidlig jura alder. Sekundært mål med brønnen var å undersøke hydrokarbonpotensiale i Nansen-formasjonen av tidlig jura/sen trias alder.

Brønn 34/6-5 S påtraff en total oljekolonne på  86 meter i Cook-formasjonen. Det ble funnet om lag 60 m effektivt sandsteinsreservoar av medium-god reservoarkvalitet.

Bilde av Rune Nedregaard
Rune Nedregaard, områdedirektør for Utforskning og Produksjon Sør.

Undersøkelsesbrønn 34/6-5 S påtraff også sandsteiner i Nansen-formasjonen, men reservoaret er vannfylt og letemålet klassifiseres som tørt.

En vellykket formasjonstest er gjennomført. Testen viste gode strømningsegenskaper med stabilt strømningstrykk og lavt trykkfall, og konsistente trykkoppbygninger.

Rettighetshaverne vil vurdere å knytte funnet opp til Garantiana feltutbyggingsprosjekt.

Grunnet tekniske problemer i hovedløpet ble det foretatt et teknisk sidesteg med brønn 34/6-5 ST2. Brønnen ble formasjonstestet, og det er utført omfattende datainnsamling og prøvetakning.

Dette er den femte letebrønnen i utvinningstillatelse 554. Den ble tildelt 19.02.2010 i TFO2009. Rettighetshaverne er Equinor Energy AS, Vår Energi AS og Aker BP ASA.

Brønn 34/6-5 S ble boret til et vertikalt dyp på 3952 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Nansen-formasjonen av sen jura alder. Brønn 34/6-5 ST2 ble boret til et vertikalt dyp på 3750 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i øvre del av Amundsen-formasjonen. Havdypet er 385 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønn 34/6-5 S ble boret av boreinnretningen West Hercules som nå skal bore pilothull i utvinningstillatelse PL272 og 035 (nær funnene 30/11-8 S  (Krafla) og 30/11-9 S (Askja)) i Nordsjøen.

Relaterte sider og nedlastinger