Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

17. juni 2021 07:52 CEST

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. juni 2021 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 17. juni 2021 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 10.658.208 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.