Meldepliktig handel

17. juni 2021 16:59 CEST

Følgende primærinnsidere har den 17. juni 2020 anskaffet aksjer i Equinor (OSE:EQNR NYSE: EQNR) til kurs på NOK 185,04 pr. aksje i forbindelse med selskapets langtids incentivordning.

Langtids incentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20-30 prosent avhengig av deltakernes stilling.

Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto års sum på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år. Detaljer om den individuelle allokeringen av aksjer er inntatt i vedlagte vedlegg. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Relatert nedlasting